Verkkosivujen suunnittelu ja toteutus

Helppokäyttöinen, löydettävä ja liiketoimintaasi tukeva verkkosivusto on yrityksesi digitaalinen perusta.

VERKKOSIVUSTOJEN AMMATTILAISET

Me WaveCrestillä olemme erikoistuneet luomaan verkkosivustoja, joissa asetetaan etusijalle sekä SEO että CX. HubSpotin Gold Partnerina hyödynnämme heidän alustaansa CX-ominaisuuksien ja verkkosivuston tehokkuuden parantamiseksi.

Tekniseen osaamiseemme kuuluvat verkkosivustojen kehittäminen, tietojen/sisällön siirtäminen, back-end-kehitys, headless commerce -toteutus ja järjestelmäintegraatiot.

Analytics & Insights -tiimimme tukee brändejä ja yrityksiä Google Analyticsin kehittyneessä seurannassa ja data-analyysissä sekä sen hallinnoinnissa, tuottaa tarpeen mukaisia raportteja, tarjoaa neuvontaa ja kehittää strategioita.

Knowit_WaveCrest

Verkkosivuston päivitysprojekti ei ole kertaluonteinen hankinta

Verkkosivujen uudistaminen on usein pitkä ja monipolvinen prosessi, joka alkaa suunnittelusta ja työpajoista eikä suinkaan pääty julkaisupäivään. Uudistetun verkkosivuston julkaisun jälkeen kehitämme verkkosivustoa kävijätietojen ja käyttäjäpalautteen perusteella tehokkaina ja selkeinä sprintteinä sovitun palvelumallin mukaisesti.

Meillä on yli vuosikymmenen kokemus erilaisten verkkosivujen rakentamisesta. Olemme erikoistuneet laadukkaisiin Wordpress- ja HubSpot-sivustoihin, joissa korostuvat asiakasystävällinen käyttöliittymäsuunnittelu, saavutettavuusstandardit ja brändilähtöinen ilme. Teemme myös hakukoneoptimointia ja tekstinkäsittelyä asiakkaan tarpeiden mukaan.

VERKKOSIVUJA KEHITETÄÄN SPRINTEISSÄ

Sprintteihin perustuvan verkkosivuston kehittämisen suurin hyöty on nopeammat tulokset. Sivuston ensimmäinen versio valmistuu yleensä 14-21 päivän kuluessa projektin aloittamisesta.

Koska sivustoa kehitetään pienemmissä osissa, uudet toiminnallisuudet ovat realistisia ja helpompia määritellä ja toteuttaa. Meille on tärkeää, että uudistettu sivusto ottaa huomioon kaikki osapuolet: loppukäyttäjät eli asiakkaat, sivuston ylläpitäjät ja hakukoneet.

Sprintteihin perustuvassa verkkosivustokehityksessä myös mahdolliset ongelmatilanteet voidaan ratkaista joustavammin. Kehitys perustuu aitoon, todennettavissa olevaan käyttäjäkokemukseen, ja jos viimeisin päivitys aiheuttaa ongelmia, sen peruuttaminen ei vaikuta muun sivuston toimintaan.

isku-refe

PALJONKO VERKKOSIVUT MAKSAVAT?

Päivitämme verkkosivuja sekä tunneittain että projektiluontoisesti asiakkaan toiveiden mukaan. Halvimmillaan yhden sivun laskeutumissivun hinta alkaa noin tuhannesta eurosta, mikäli asiakkaan toimittama kuva- ja tekstiaineisto on mukana. Useimpien verkkosivujen päivitysten hinta vaihtelee 8 000 ja 20 000 euron välillä, riippuen sivustolle halutusta sisällöstä, uudelleensuunnittelun tarpeesta ja siihen liittyvistä vastuista.

Sprintteihin pohjaavassa kehitysmallissa sivujen ensimmäinen versio voidaan yleensä julkaista huomattavasti edullisemmin kuin perinteisessä mallissa. Tämän jälkeen kehittämistä jatketaan esimerkiksi kuukausittain. Monille yrityksille kustannusten jakaminen pienempään aloituslaskuun ja sen jälkeen esimerkiksi 12 kuukauden kehitysjaksolle on parempi vaihtoehto kuin suuri kertaluonteinen maksu.