Laskutustiedot

Harva Marketing Oy (2767810-2) vastaanottaa vain sähköisesti toimitettuja verkkolaskuja. Huom. varmistathan, että sinun on tarkoitus laskuttaa nimenomaan Harva Marketing Oy:ta (WaveCrest Finland) eikä jotain toista WaveCrest-yhtiötä.

Verkkolaskutusosoite

003727678102

Operaattori

Apix Messaging Oy (003723327487)

Maksuehto

30 pv netto ellei toisin ole erikseen sovittu.

Viite ja toimitusaika

Laskulla on oltava kirjattuna viitteenä joko tilauksen tehneen henkilön nimi tai muu erikseen annettu viite. Viitteettömän laskun käsittely voi viivästyä.

Laskulla tulee näkyä suoriteperusteinen toimitusajankohta mikäli tämä eroaa merkittävästi laskun päiväyksestä tai jaksottuu osin tai kokonaan muulle kuin laskun päiväystä vastaavalle kuukaudelle.

Lisätiedot

Laskuihin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä sähköpostitse laskutus@wavecrest.io.

Virheellisesti täytetyistä laskuista pyydämme aina hyvityslaskun.