Avara

HubSpotin avulla kehitettiin Avaran asiakaspolkua ja markkinointia

HubSpotin avulla kehitettiin Avaran asiakaspolkua ja markkinointia

Asiakas

Avara on yksi Suomen johtavista vuokra-asuntojen tarjoajista ja asuinkiinteistösijoitusten sijoitus- ja omaisuudenhoitoyhtiöistä olleen vastuussa 1,3 miljardin euron arvoisen asuinkiinteistövarallisuuden johtamisesta, kehittämisestä ja arvon kasvattamisesta. WaveCrest on ollut Avaran pitkäaikaisena markkinoinnin kumppanina tuomassa suomalaisia vuokra-asujia ja Avara-koteja yhteen jo vuodesta 2015 lähtien.


Tuotetut palvelut

  • Hubspotin käyttöönotto markkinoinnin kokonaisvaltaiseksi työkaluksi

  • Jatkuva viikoittainen yhteistyö, kehitys ja käytön tuki

Tavoitteet

  • Markkinoinnin toimenpiteiden keskittäminen yhteen järjestelmään

  • Markkinoinnin tehokkaampi mittaaminen ja vuokrausputken seuranta

  • Asiakaskokemuksen parantaminen

  • Asukasviestinnän lisääminen

  • Asiakaspalvelu- ja vuokraustiimin työn helpottaminen moderneilla työkaluilla

HubSpotin käyttöönotto

Avaran ja WaveCrestin yhteistyön alkaessa oli selkeää, että markkinoinnista puuttui kokonaisvaltainen työkalu, joka tehostaisi markkinoinnin toteutuksia ja mittaamista. Yhteistyön ensimmäisiin projekteihin kuului Avaran verkkosivujen uudistaminen, jonka yhteydessä aloitettiin myös HubSpotin käyttö uusien verkkosivujen rakentuessa HubSpotin CMS-työkalulla. Verkkosivukehityksen siirtyessä HubSpotiin ryhdyttiin hyödyntämään myös HubSpotin muita työkaluja, kuten blogialustaa, lomakkeita, postituslistoja, uutiskirjetyökalua sekä sosiaalisen median julkaisutyökaluja.

> Lue lisää HubSpotista myynnin, markkinoinnin ja asiakashallinnan työkaluna

Avaran aloittaessa oman asunnonhakupalvelunsa OmaAvaran kehityksen tiedettiin, että HubSpotin integrointi järjestelmään tulee olemaan avainasemassa markkinoinnin kehityspolulla. OmaAvaran ja HubSpotin välisen integraation avulla mahdollistettiin saumaton tiedonkulku aina asuntohakemuksen jättäneistä olemassa oleviin vuokra-asukkaisiin, ja täten myös tarkemmin kohdistettuun markkinointiin edellämainituille kohderyhmille. WaveCrest vastasi käyttöönottoprojektissa HubSpotin integraatioiden määrittelystä ja toteutuksesta yhdessä OmaAvaran kehitystiimin kanssa.  

Asiakaspalvelu tiketteineen pyöritetään Hubspotissa

HubSpotin käytön laajentaminen jatkui Avaran sisäistäessä asiakaspalvelunsa, jolloin syntyi konkreettinen tarve asiakaspalvelun arkea tukevalle tiketöintityökalulle. Yhteinen asiakaspalvelutiimin HubSpot-projekti aloitettiin alkukartoituksella ja kickoffilla, jossa yhdessä määriteltiin käyttöönoton laajuus ja tarvittavat toiminnot. Käyttöönoton laajuuteen vaikutti olennaisesti mitä toimintoja haluttiin ottaa käyttöön ja ketkä organisaatiossa tulisivat niitä käyttämään.

HubSpotilla rakennetut asiakaspalvelun automaatiot ja tiketöintiin suunnitellut polut mahdollistavat tikettien jakamisen kymmeniin eri pipelineihin.

Seuraavaksi WaveCrest toteutti tarvittavat teknisen käyttöönoton alustustyöt ja valmisteli käyttöönottokoulutuksen sisällön. Avaran henkilökunnalle koulutettiin uusien työkalujen käyttö yhteisissä workshopeissa. Heti kickoffissa kalenteroitiin viikottaiset HubSpot tuki- ja kehityspalaverit, joissa käytiin läpi käyttöönoton etenemistä, ratkottiin haasteita sekä tarjottiin käyttötukea ja kehitysehdotuksia. 

Jatkuva kehittäminen tehostaa HubSpotin käyttöä

Käyttöönottoprojektien jälkeen kehitystä on jatkettu kuukausittain jo usean vuoden ajan. Jatkuvan yhteistyön tavoitteena on kehittää ja tehostaa HubSpotin käyttöä parhaalla mahdollisella tavalla tuoden tekemiseen myös HubSpotin uusimpia työkaluja. WaveCrest rooli on toimia HubSpot-asiantuntijana tuoden kehityspalavereihin uusia kehitysideoita sekä kuulumisia HubSpotin uusimmista toiminnallisuuksista. Avaran HubSpot-tekemisessä on hyödynnetty useita HubSpotin kustomoitavia toiminnallisuuksia, kuten Custom Objectsia, joka on Avaran tapauksessa mahdollistanut OmaAvaran ja HubSpotin välisen integraation ja tiedonkulun laajentamisen. 

> Lue, kuinka HubSpotilla voidaan maksimoida yrityksesi tuottopotentiaali

Kokonaisvaltainen markkinoinnin ja asiakaspalvelun työkalu

Nykyisin HubSpot on Avaralle kokonaisvaltainen työkalu, jota hyödynnetään niin markkinoinnissa kuin asiakasrajapinnassa työskentelevien avaralaisten ja wavecrestiläisten arjessa.  HubSpotin käyttöönotto on mahdollistanut Avaralle hakija- ja asukastietojen ja heille tehtävän viestinnän keskittämisen yhteen paikkaan, mikä on helpottanut kaikkien asiakaspalvelun kanssa tekemisissä olevien avaralaisten elämää.  Myös markkinoinnissa HubSpotilla on merkittävä rooli markkinoinnin hermokeskuksena kaikkine toiminnallisuuksineen verkkosivualustasta sosiaalisen median julkaisuihin ja asukasviestintään. 

Tiimi

Ilona Kymäläinen, Client Success Director

Päivi Lehtonen, Sales Specialist / B2B

Ville Teikko, Head of Digital 

Päivi Salminen, Content Specialist

Heta Hirvonen, Digital Marketing Specialist

David Kaye, Creative Director 

Niina Teikko, Graphic Designer