Knowit

Jatkuva markkinointikumppanuus Knowitin kanssa

Jatkuva markkinointikumppanuus Knowitin kanssa

Knowit on pohjoismainen edelläkävijä kestävän ja inhimillisen yhteiskunnan rakentamiselle digitalisaation keinoin. Sen palveluja kehitetään ja toimitetaan neljällä liiketoiminta-alueella: Solutions, Experience, Connectivity ja Insight. Knowit perustettiin vuonna 1990, ja sillä on yli 4000 työntekijää Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Suomessa, Saksassa ja Puolassa.

Markkinoinnin tavoitteet

Knowit ja WaveCrest aloittivat jatkuvan yhteistyönsä vuonna 2020. WaveCrest auttoi Knowitia kahdella alueella Suomessa: B2B-markkinoinnissa ja työnantajabrändäyksessä (Employer Branding, EB), pääasiassa heidän suurimmalla liiketoiminta-alueellaan Knowit Solutionsissa.  

Sekä B2B-markkinoinnin että Employer Brandingin tavoitteena on lisätä Knowitin tunnettuutta Suomen markkinoilla. Knowit haluaa myös tulla nähdyksi edelläkävijänä tietyillä aloilla, joista kestävyys teknologian, liiketoiminnan ja muotoilun avulla on yksi tärkeimmistä. B2B-markkinointitoimien tavoitteena on kasvattaa eri palvelualueiden näkyvyyttä, tuottaa liidejä eri liiketoimintatoiminnoille sekä kehittää markkinoinnin ja myynnin välistä yhteistyötä parempien tulosten saavuttamiseksi. Työnantajabrändäyksen puolella keskitytään rakentamaan työnantajamielikuvaa, joka houkuttelee potentiaalisia työntekijöitä tänä aikana, jolloin kilpailu lahjakkuuksista on erittäin kovaa.

Inbound-markkinointia digitaalisissa kanavissa HubSpotia hyödyntäen

WaveCrest on tukenut Knowitia strategisen markkinoinnin suunnitteluun yhdessä Knowitin inhouse markkinointitiimin kanssa. Knowit käyttää HubSpotin eri toiminnallisuuksia liidien tuottamiseen ja myynnin tukemiseen. WaveCrestin asiantuntijatiimi tarjosi Knowitille tukea ja toteutuksia mm. digitaalisen markkinoinnin toteutuksiin, sisällöntuotantoihin, liidiprosessin optimointiin sekä inbound-markkinointiin HubSpotin avulla.

WaveCrestin tiimi on tuottanut sisältöä markkinoinnin eri tarpeisiin, kuten artikkeleita, referensseja, blogikirjoituksia ja ladattavia oppaita. Myös graafinen- ja videosisällöntuotanto ovat kuuluneet WaveCrestin vastuualueille, kuten infografiikat, podcastien suunnittelu, tuotanto ja markkinointi sekä webinaari- ja tapahtumamarkkinointi. WaveCrest on vastannut myös Knowitin Google-mainonnan toteutuksesta.

WaveCrestin Knowit-tiimiin kuuluivat

  • Asiakasjohtaja
  • Sisältöasiantuntija
  • Luova suunnittelija
  • HubSpot-asiantuntija
  • Sosiaalisen median asiantuntija
  • Google-asiantuntija
  • Tapahtumamarkkinoinnin asiantuntija

Luovia ideoita ja tuloksellisia liidikampanjoita

Jatkuva yhteistyön yksi tärkeimmistä tavoitteista oli luoda uusia ideoita markkinointiin ja mahdollistaa digitaalisen markkinoinnin jatkuvan kehityksen. Tiimiä voidaan tarvittaessa laajentaa tai pienentää nopeasti. Parhaat asiantuntijat ovat aina käytettävissä ilman, että heitä tarvitsee pitää palkkalistoilla talon sisällä. Tavallisten kuukausittaisten markkinointipanostusten lisäksi Knowit voi hankkia erityistä osaamista projektiluonteisesti – esimerkiksi apua HubSpotin asetusten kanssa.


"Muutaman vuoden aikana, jonka työskentelimme WaveCrestin kanssa, yhteistyö kasvoi muutaman markkinoinnin ammattilaisen hyödyntämisestä koko tiimin hyödyntämiseen. Olen ollut erittäin tyytyväinen siihen, miten WaveCrest on pystynyt reagoimaan nopeasti muuttuviin tarpeisiimme. Lisäksi WaveCrestiläisten kanssa on todella mukava työskennellä, mikä on aina edellytys sujuvalle ja kehittyvälle yhteistyölle."

Jonna Ikonen, markkinointipäällikkö, Knowit Solutions Oy

"Yhteistyö WaveCrestin kanssa on ollut ja on erittäin korvaamaton voimavara Employer Branding -työssämme. Jatkuva yhteistyö auttaa meitä molempia oppimaan tuntemaan toisemme ja yhdessä työskentely on sujuvaa. WaveCrest auttaa meitä luomaan jatkuvasti uutta sisältöä ja näkymään relevantissa kanavissa kohderyhmillemme, jotta saamme houkuteltua oikeat osaajat meille."

Karoliina Heikkinen, Talent Acquisition & Employer Branding -yksikön johtaja