Isku

B2B-markkinointipartneruus ISKU Interiorin kanssa

B2B-markkinointipartneruus ISKU Interiorin kanssa

ISKU suunnittelee ja valmistaa huonekaluja sekä tarjoaa palveluja ja kokonaisvaltaisia sisustusratkaisuja sekä kuluttajille että organisaatioille. ISKU perustettiin vuonna 1928 ja se on edelleen 100-prosenttisesti perheomistuksessa. ISKU:n tehdas Lahdessa on yksi Euroopan huonekaluteollisuuden moderneimmista tuotantolaitoksista, ja siitä on tullut vastuullisen tuotantotoiminnan mittapuu. Kestävä kehitys on ISKUlle keskeinen arvo.

ISKUlla on myyntiorganisaatioita 15 maassa ja se tekee projektimyyntiä ympäri maailmaa. ISKUlla on yli 40 myymälää ja showroomia ympäri Suomea, Viroa, Liettuaa, Kazakstania, Latviaa, Norjaa, Puolaa ja Arabiemiraatteja.

ISKU ja WaveCrest aloittivat jatkuvan yhteistyönsä vuonna 2022.

ISKUb2b_parempien-tyoymparistojen-puolesta_1080x10803

B2B tähtää jatkuvaan liidivirtaan

ISKU:n B2B-puoli, ISKU Interior, ei pelkästään tarjoa huonekaluja yrityksille vaan kehittää myös työympäristöjä. Yritysten lisäksi ISKU Interior palvelee julkisia tiloja, kuten kouluja ja terveydenhuollon laitoksia. 

ISKU Interiorin markkinointia johtaa sisäinen viestintä- ja markkinointipäällikkö. Sisäisen markkinointitiimin sijaan hänellä on käytössään WaveCrestin asiantuntijatiimi. Yhteistyö on jatkuvaa, ja ISKU Interiorille on varattu tietty määrä työtunteja. Kahden viikon välein pidettävissä yhteisissä kokouksissa suunnitellaan ja käydään läpi markkinointitoimia. 

ISKU Interiorin markkinoinnin ensisijainen tavoite on liidien tuottaminen sekä nurturointi ja markkinoinnin ja myynnin rajapinnan kehittäminen. Tähän tarkoitukseen käytetään HubSpotia, ja esimerkiksi ladattavia oppaita, laskeutumissivuja ja uutiskirjeitä. Myös myynnin prosessia kehitetään jatkuvasti, jotta liideistä saadaan kaikki hyöty irti ja myyntiprosessin hallinta on läpinäkyvää. HubSpotin käyttöä kehitetään jatkuvasti WaveCrestin HubSpot-strategin ja web-kehittäjän avulla. HubSpot-strategi auttaa käytännössä ISKU Interior -myyntitiimiä saamaan HubSpotista kaiken hyödyn irti suunnitellen, toteuttaen, analysoiden ja kouluttaen. 

WaveCrest tuki ISKU Interioria myös HubSpot ServiceHubin käyttöönotossa myynnin tukitiimille. Servicen kautta on orgnisoitu asiakaspalvelun tiketöinti, keskitetyt inboxia asiakasviestintään sekä automatisoitu asiakasprosesseja ja -viestintää.

Olemme muodostaneet tiimin, jossa jokainen voi hyödyntää omia vahvuuksiaan. Kahden viikon välein pidettävät tapaamisemme perustuvat luottamukseen, ammattitaitoon ja tietysti nauruun! Uskon, että tiimi toimii parhaiten silloin, kun kaikilla on hauskaa ja kaikki saavat näyttää parhaat taitonsa ja onnistua yhdessä. 

- Mona Auervuolle, viestintä- ja markkinointipäällikkö ISKU Interior Oy

B2C-yhteistyö houkutteli kuluttajia myymälään ja verkkokauppaostoksille

Huonekalualalle tyypilliseen tapaan ISKU Kodin B2C-markkinointi on nopeatempoista ja kampanjoita on paljon. Ensisijainen tavoite oli tietenkin myynti, joka saadaan aikaan ohjaamalla liikennettä verkkolähteistä paitsi verkkokauppaan myös 22 kivijalkamyymälään. WaveCrest vastasi ISKU Kotin digitaalisesta markkinoinnista vuosina 2022-2023 tukien valtakunnallista myymäläverkostoa.

ISKU Kodin oma markkinointipäällikkö johti B2C-markkinointitiimiä, ja WaveCrest vastasi markkinointitoimien suunnittelusta ja toteutuksesta. Yhteistyö alkoi markkinoinnin prosessien auditoinnilla ja mainonnan ja sisältöjen kehittämissuunnitelmalla. WaveCrest suunnitteli ja toteutti myös maksetun somemarkkinoinnin ja Google-mainonnan. Lisäksi tiimimme teki visuaalisen päivityksen ISKU Koti -mainonnan konseptille sekä hinta-, sesonki- ja kategoriakampanjoille. Värimaailmaa ja grafiikkaa modernisoitiin, jotta ne vastaisivat paremmin nykyistä kuluttajapreferenssiä. WaveCrest suunnitteli myös mm. videomateriaalit ja -sisällöt ISKU:n B2C-myyntiin Hullut Päivät - legendaariseen kuluttajamyyntitapahtumaan Stockmannin tavarataloon. 

ISKUn myyntiorgnisaatiolle oli todella tärkeää, että raportointi ja analytiikka olivat kaiken markkinoinnin suunnittelun ja toteutuksen ytimessä ja tulosten analyysiin kiinnitettiin runsaasti huomiota. WaveCrest auttoi kehittämään raportointia ja paransi merkittävästi analytiikkaa sekä B2C- että B2B-markkinoinnin osalta tuoden sen entistä visuaalisempaan muotoon. Kampanjoita optimoitiin raporttien perusteella, mutta ne auttoivat myös katsomaan yksittäistä kampanjaa pidemmälle ja hahmottamaan markkinoinnin kokonaistuottoja.

Myös myyntitiimi oppi runsaasti markkinoinnin vastuualueista, sillä HubSpot-ekosysteemin ja yhteisten rajapintaprosessien avulla markkinoinnin fokus tuli täysin läpinäkyväksi myös organisaation sisällä. Sopimuksen mukaan WaveCrestin retail- ja myymälä- sekä jakelukanavatiimi tukivat etenkin ISKU Kodin projekteissa. WaveCrestillä on yli 15 vuoden kokemus myös retail-ympäristöistä ja kuluttajamarkkinoinnista Suomessa ja Pohjoismaissa.

Kaiken kaikkiaan olen ollut tyytyväinen yhteistyöhömme. Olen erittäin kiitollinen siitä, että olen saanut WaveCrestiltä nopeaa ja ammattitaitoista apua ja näkemystä, lähinnä maksetun mainonnan osaamisalueella, mihin ei omia resursseja ollut järkevää fokusoida.

Suvi Mäkinen, ISKU Kodin markkinointipäällikkö

 

isku sisustusviikot

 

 

Screenshot 2023-03-25 at 13.24.56