Kampanjasuunnittelu ja -toteutus

Tavoitteista ideoihin, ideoista toteutuksiin ja toteutuksista mitattaviin tuloksiin. Markkinointikampanja puhuu, vaikuttaa ja tuottaa tuloksia.

Onnistunut markkinointikampanja vaatii huolellista suunnittelua ja luovia ratkaisuja

Yleisimpiä haasteita kampanjan luomisessa ovat tavoitteiden asettaminen, kanavien valinta ja kohdentaminen sekä oikeanlaisen kampanjasisällön luominen. Käytännöllinen kampanjamalli perustuu tiettyyn liiketoiminnan, myynnin tai markkinoinnin haasteeseen, joka voidaan kuvata ja määritellä. Kampanjan suunnittelussa korostetaan konkreettisen tavoitteen asettamista, parhaita kanavavalintoja, järkevää budjettia ja aikataulutuksen kriittisyyttä.

WOWwallPics_0017_96722c19-df01-409a-be61-cabdd8cd32ae

Markkinointikampanjan suunnittelu alkaa tavoitteesta

Kampanjan suunnittelu alkaa tavoitteesta, jota voidaan seurata konkreettisilla mittareilla. Kampanjan tavoitteena voi olla esimerkiksi lisätä verkkosivuston kävijämäärää, lisätä konversioiden määrää tai lisätä toimien määrää joissakin kanavissa. Sen sijaan "brändipöhinän lisääminen" ei ole tarpeeksi konkreettinen tavoite markkinointikampanjalle, vaan on löydettävä tapa konkretisoida se muotoon, jota voidaan mitata.

Kampanjoi oikeissa kanavissa

Monet markkinointikanavat soveltuvat monenlaiseen toimintaan, ja niiden valintaan vaikuttavat kohderyhmän määritelmät, kanavan käyttötottumukset ja hinta. Myös kanavan ajoitus voi vaikuttaa kanavavalintoihin, sillä on aivan eri asia käynnistää valtakunnallinen promootiokiertue kuin taktinen Facebook-mainoskampanja – toisen suunnitteluun kuluu päiviä ja toiseen yleensä viikkoja.

Joskus kampanja voidaan käynnistää vastauksena pinnalla leijuvaan mediakeskusteluun, jolloin nopea reagointi korostuu kampanjan toteutuksessa. Esimerkiksi kriisin tai mediamyllerryksen ympäröimänä on pystyttävä valitsemaan kanavat, joissa on suurin potentiaali menestyä.

Taktisen verkkokauppakampanjan luonnollinen kanavavalinta on digitaalinen ympäristö, jonka lisäksi voidaan mahdollisesti toteuttaa myyntikampanjoita tai tuote-esittelyjä. Työpaikkakampanjan kanaviksi Suomessa kannattaa valita LinkedIn ja työpaikan sivuilla olevat display-mainospaikat. Sähköpostikampanja voidaan suunnitella olemassa oleville asiakkaille, prospekteille tai yhteistyökumppaneille. Kun löydät toimivan kampanjamallin, voit optimoida ja parantaa työtäsi haluttuun suuntaan.

Knowit_WaveCrest

Oikea sisältö oikeassa paikassa

Jo kampanjan suunnitteluvaiheessa on otettava huomioon kampanjan sisältötarpeet ja sisältöjen tuottaminen. Kampanjasisällön laatuvaatimukset ovat hyvin erilaiset esimerkiksi valtakunnallisessa tv-spotissa ja sosiaalisen median lyhyessä klipissä. Nykyään sisällön on oltava laadukasta, jos markkinointikampanjan halutaan saavuttavan tavoitteensa.