Raami valitsi HubSpotin myyntityön digitalisointiin

Raami valitsi HubSpotin myyntityön digitalisointiin

Tuotetut palvelut

  • Verkkosivu-uudistus

  • HubSpotin käyttöönotto

Asiakas

Raami on yksi Suomen johtavista metallioviin ja -ikkunoihin erikoistuneista toimittajista. Raamin asiakkaita ovat niin taloyhtiöt, rakennusliikkeet kuin yksityiset rakentajatkin. 

Tavoitteet

Raami oli juuri uudistanut brändinsä nimeä ja ilmettä myöten ja halusi uudet, tyylikkäät ja toimivat verkkosivut. HubSpotilta haettiin helppoa päivitettävyyttä, mahdollisuuksia inbound-markkinointiin ja erilaisiin kustannuslaskureihin ja yhteydenottolomakkeisiin, jotta myyntityötä voitaisiin digitalisoida. Raami otti myös käyttöön HubSpotin CRM:n asiakkuuksien hallintaan. 

Mitä tehtiin

HubSpot-projekti aloitettiin yhteisillä starttipalaverissa, jossa sovittiin aikataulut ja toimintavat. HubSpotia käyttöön otettaessa on olennaista määritellä, kuka sitä tulee käyttämään ja mihin tarkoitukseen. Raamin tapauksessa käyttöön otettiin HubSpotin CRM ja verkkosivut rakennettiin HubSpotin CMS:n päälle.

Varsinainen suunnittelutyö aloitettiin kaksiosaisella workshopkokonaisuudella, jonka tavoitteena oli pureutua tarkemmin Raamin brändiin ja sen arvoihin, liiketoiminnan ja myynnin tavoitteisiin, prosessiin ja kohderyhmiin. Workshopeissa profiloitiin Raamin tärkeimmät kohderyhmät, joille markkinointia halutaan kohdistaa sekä suunniteltiin kohderyhmäkohtaisia kärkiviestejä. Workshopien lopputuotoksena syntyi toteutussuunnitelma verkkosivu-uudistukselle sekä HubSpotin hyödyntämiselle markkinoinnin ja myynnin arjessa.

Tavanomaisten yhteydenottolomakkeiden lisäksi Raamin uusille verkkosivuille rakennettiin taloyhtiöasiakkaita varten tarjouslaskuri, josta taloyhtiöt näkevät kustannusarvion oviremontilleen ja voivat jättää yhteystietonsa Raamin yhteydenottoa varten. Lomakkeen on tarkoitus helpottaa merkittävän asiakasryhmän eli taloyhtiöiden ostoprosessia ja saada heidät jättämään yhteystietonsa.  

Tulokset

HubSpot otettiin käyttöön verkkosivu-uudistuksen yhteydessä. Nykyisellään käytössä on tarjouslaskuri taloyhtiöasiakkaita varten. Taloyhtiöt ovat tärkeä asiakasryhmä, ja suuntaa-antavakin hinta-arvio auttaa taloyhtiöiden hallituksia jo paljon remonttisuunnitelmissa. Tulevaisuudessa HubSpotin avulla voidaan digitalisoida myyntiä laajemminkin.