Promoottorit ja somesisältö toivat huomiota Lumonille Asuntomessuilla

Promoottorit ja somesisältö toivat huomiota Lumonille Asuntomessuilla

Asiakas

Lumon on parveke- ja terassilasitusten myyntiin, valmistukseen ja asennukseen keskittynyt kansainvälinen konserni, jolla on suomalaiset juuret. Lumonin tuotteet ovat kotimaisia ja ne valmistetaan Kouvolassa. Helppokäyttöisten, pitkäikäisten ja tyylikkäiden parveke- ja terassilasitusten avulla Lumon tekee asiakkailleen parempia koteja. 

Tuotetut palvelut

  • Promoottorit Lohjan Asuntomessuille
  • Sisällöntuotanto messuilta
  • Messutiimin esittelyt sosiaalisessa mediassa

Tavoitteet

Lumon osallistuu Asuntomessuille joka vuosi, ja WaveCrest on toimittanut promoottoreita jo aikaisemmille Asuntomessuille. Lohjan Asuntomessuilla 9.7.-8.8.2021 kävijöiden messukokemusta ja Lumonin näkyvyyttä haluttiin vahvistaa paitsi hyödyntämällä promoottoreita, myös tuottamalla digitaalista kuva- ja videosisältöä.

Mitä tehtiin

WaveCrest tarjosi Lumonille promoottoreita, sisällöntuotantoa sosiaaliseen mediaan sekä messutiimin esittelyjen tuottamisen.

Promoottorit

Toimitimme Lumonin esittelyosastolle kaksi promoottoria. Heidän tehtävänään oli esitellä tuotteita, vastaanottaa vieraita ja kerätä liidejä huolehtien, että kävijät kokevat olonsa tervetulleiksi ja löytävät tarvittavan informaation tutustuakseen Lumonin palveluihin ja tuotevalikoimaan. Promoottorit ohjasivat tuotteista kiinnostuneet Lumonin myyjien luo ja keräsivät liidit sähköiseen muotoon.

Promoottoreille järjestettiin etukäteen koulutuspäivä, johon myös WaveCrestin koordinaattori osallistui. Lumonin toimesta promoottorit koulutettiin parveke- ja terassilasitusjärjestelmiin sekä Lumonin uutuusmallistoon. Lisäksi koulutettiin yleisesti työskentelyä osastolla.

Sisällöntuotanto sosiaaliseen mediaan

Messujen ensimmäisinä päivinä kuvasimme esittelyosastolta ja tuotteista laadukasta ja kiinnostavaa sisältöä Lumonin sosiaalista mediaa varten. Kuvat ja videot päivitysteksteineen julkaistiin Lumonin toimesta messujen aikana. Oikeilla hashtageilla jaettua, kiinnostavaa sisältöä käytettiin houkuttelemaan paikalle uusia kävijöitä ja maksimoimaan messunäkyvyyttä. 

Messutiimin esittelyt

Messujen aluksi kuvattiin myös lyhyet esittelyt messutiimin jäsenistä. Esittelyillä pyritään madaltamaan kohtaamiskynnystä ja lisäämään uusien asiakaskontaktien määrää. Esittelyt julkaistiin messujen aikana videoina ja tekstinä. Samalla ohjattiin mahdollisia asiakkaita, jotka eivät pääse paikan päälle, tutustumaan Lumonin tuotteisiin nettisivujen kautta. 


Lumon Lohja 2021 2

Tulokset

Messut sujuivat tiimiltä hyvin ja ammattitaitoisesti. Myyjien ja promoottoreiden hyvä yhteishenki helpotti työskentelyä ja tämän myötä saatiin myös koronapandemian ja superhelteen vaikeuttamiin olosuhteisiin nähden kiitettävästi tulosta aikaan. 

Asuntomessujen aikana promoottorit jatkuvasti havainnoivat ja jakoivat palautetta messutunnelmista, kommenteista ja yrityksen edustajien toiminnasta. Työvuoroja ja työn painopistettä hiottiin palautteen perusteella sen mukaisesti, mikä toimi parhaiten tapahtumassa ja kohderyhmässä. Promootion jälkeen toimitimme täyden messuraportin kuvineen yhteenvetona projektista. 

Tuotekoulutusta pidettiin tärkeänä ja promoottorit kokivat koulutuksen jälkeen saamansa materiaalin hyödylliseksi. Sen avulla he pystyivät kertaamaan tuotteet vielä ennen messujen alkua, mistä olikin hyötyä, sillä messuilla promoottorit saivat vastata messukävijöiden lukuisiin kysymyksiin niin lasituksista kuin lasituksiin suunnitelluista verhoista

Kuuma hellesää vaikutti paikoitellen negatiivisesti ihmisten pysähtymishalukkuuteen. Erityisesti osastolle messukierroksen päätteeksi päätyneet asiakkaat olivat jo helteen uuvuttamia. Vallitseva koronatilanne vaikutti kävijämäärään ja tämän myötä myös liidimäärään. Kunnianhimoiseen liiditavoitteeseen ei päästy, mutta tulos oli kovan työn ansiosta kuitenkin hieman vuoden 2020 Tuusulan Asuntomessuja parempi. Päivittäiset kävijämäärät osastolla olivat 2000-4000 henkilön välillä. 

Tuotantotiimi

Asiakasvastaava

Joonas Inha, Liiketoimintajohtaja, Tapahtumat