Monikäyttöisellä videotuotannolla kerralla materiaalia useisiin kuvasuhteisiin

Monikäyttöisellä videotuotannolla kerralla materiaalia useisiin kuvasuhteisiin

WaveCrest on kehittänyt yhdessä videotuotantokumppaneidensa kanssa video-/kuvatuotantomallin, jossa kertakuvauksella saadaan tuotettua eri kuvasuhteissa hyödynnettävää materiaalia. Malli keventää kuvauspäiviä ja säästää tuotannon kustannuksia.

Kun video-/kuvatuotanto suunnitellaan huolella, voidaan samaa materiaalia käyttää kaikissa tarvittavissa kuvasuhteissa. Kun materiaalista voidaan rajata ja leikata erilaisia versioita, kuvauspäivän aikana ei tarvitse kuvata samaa tilannetta useita kertoja. Erityisen merkittävä etu tämä on videotuotannon kohdalla, jossa on usein identifioitavissa niin sanotusti paras otos. Lisäksi on tietenkin tilanteita, joissa samaa kohtausta ei edes voida kuvata kuin kerran esimerkiksi kertakäyttöisen rekvisiitan tai lavastuksen vuoksi. Silloin on erityisen tärkeää, että ainutkertainen tilanne saadaan hyödynnettyä kaikissa halutuissa kanavissa.

huolellinen esituotanto säästää aikaa muissa vaiheissa

Kuva- ja videotuotannossa on kolme vaihetta: esituotanto (pre-production), tuotanto (production) ja jälkituotanto (post-production). Kokemus on osoittanut, että esituotantoon ja suunnitteluun käytetty aika säästää merkittävästi aikaa myöhemmissä vaiheissa.

Esituotantovaiheessa täytyy määritellä tarkasti, mitä ollaan kuvaamassa, mitä kuvassa halutaan näyttää, ja mihin ihmiset ja/tai muut tärkeät elementit sijoitellaan. Eri kuvasuhteiden tuottaminen yhdellä kuvauksella ei tarkoita, että kohteen tarvitsisi olla kuvan keskellä. Kuvakulmat ja kuvien asettelu kannattaa hahmotella etukäteen vähintään sanallisesti. Täydellisiä storyboardeja ei aina tarvita, mutta joskus ne ovat perusteltuja.

Tuotantovaihe on usein työvoimaintensiivisin, sillä pienissäkin kuvauksissa on usein paikalla kymmenkunta ihmistä. Huolellinen esituotanto säästää aikaa ja rahaa sieltä, missä minuutit ovat kalleimpia, eli tuotannosta. Kun halutaan kuvata kerralla monikäyttöistä materiaalia, kameran apuviivat säädetään etukäteen näyttämään tarvittavat formaatit. Näin ei koskaan olla arvailujen varassa sen suhteen, missä kuvasuhteissa materiaalia voidaan hyödyntää.

Jälkituotanto on hyvän suunnittelun ja vähäisempien tiedostojen ansiosta helpompaa ja nopeampaa. Värimäärittelyt voidaan tehdä kuvattuun tiedostoon kerralla, eikä niitä tarvitse toistaa eri formaattiversioihin. Kuvaustilanteessa säädetyt formaattien apuviivat siirtyvät myös editointivaiheeseen, jolloin videoista ja kuvista pystytään suoraan ottamaan juuri suunnitellut rajaukset. 

Monikäyttöisen videotuotantomallin hyödyt

  • Saat kertatuotannolla käyttöösi laadukkaan kuvan tai videon eri kuvasuhteineen ja muine versioineen.
  • Testatusti toimivalla ja tehokkaalla mallilla voidaan tuottaa muun muassa brändivideoita, tuotevideoita, tuotemainoksia, lanseerausmateriaalia, koulutusmateriaalia sisäiseen tai ulkoiseen käyttöön tai  videopodeja. 
  • Kerralla tuotettua materiaalia voi hyödyntää eri kanavissa.
  • Voit aina hyödyntää parasta otosta, formaatista riippumatta.
  • Kustannustehokas malli, joka säästää työtunteja erityisesti sieltä, missä työvoimaa tarvitaan eniten, eli tuotantopäiviltä.
  • Markkinoinnin ammattilaisina WaveCrestin asiantuntijat tietävät, millainen sisältö eri kanavien markkinoinnissa milloinkin toimii. 
  • WaveCrest huolehtii toteutuksesta avaimet käteen -periaatteella, mikä säästää asiakasyrityksen tarvetta käyttää omaa aikaansa tuotantoon.