HubSpot Operations Hub – Työkalu saumattomampaan asiakaskokemukseen

HubSpot Operations Hub – Työkalu saumattomampaan asiakaskokemukseen

HubSpot Operations Hub on HubSpotin tuore työkalu, joka tekee  järjestelmien yhteistyöstä helpompaa kuin koskaan. Operations Hub tukee ja sujuvoittaa liiketoiminnan mukautuvuutta synkronoiden asiakastietoja eri sovellusten välillä sekä automatisoiden liiketoimintaprosesseja. 

Operations Hubin erona muihin hubeihin (Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub ja CMS Hub) peilaten on se, ettei se yksinään kykene ihmeisiin, vaan sen tarkoitus on parantaa muiden suorituskykyä. Operations Hub nivoo erilaiset työkalut yhdeksi skaalautuvaksi kokonaisuudeksi, mikä mahdollistaa yrityksesi mukautumisen kasvuun ja asiakkaiden jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. 

Mitä HubSpot Operations Hub käytännössä tarjoaa?

Operations Hub on luotu yhdistämään markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun järjestelmät saman tiedon ympärille yhden konepellin alle. Laajojen integrointimahdollisuuksien, tehokkaiden automaatioiden ja laadukkaamman datan avulla prosessit skaalautuvat liiketoiminnan kasvaessa ja kehittyessä joustavasti.

Datan synkronointi ja integraatiot

Dataa on liikkeellä enemmän kuin koskaan. Kerätyn datan validointi, siistinä pitäminen ja suodattaminen sekä eri järjestelmien välisten tietojen yhdistäminen onkin usein hyvin haastavaa. Tässä Operations Hub on mainio apuväline, sillä se keskustelee puolestasi toisten käytössä olevien sovellusten kanssa synkronoiden tiedot niiden välillä reaaliaikaisesti ja kaksisuuntaisesti. 

Operations Hubiin pystyy oletuksena integroimaan jopa 25 eri appia, kuten esimerkiksi MailChimpin, Active Campaignin, Google Contactsin tai Microsoft 365:n. Ja mikäli valikoimasta uupuu juuri käyttämäsi sovellus, on integraatioita mahdollista rakentaa entistä helpommin Custom code -ominaisuudella. Vain taivas (ja koodaustaidot) ovat rajana. 

Tietojen automaattinen puhdistaminen ja visualisointi

Operations Hub mahdollistaa kerätyn datan formatoinnin valmiiden automaatioiden avulla. Ei siis enää aikaa vievää datan muotoilua ja exceleiden veivausta, vaan automaattisesti siistiä joustavasti ja helposti esitettävään muotoon tuotavaa tietoa. Mukautettujen raporttien rakentamiseen tarkoitetun työkalun avulla datan saa visualisoitua kaikista CRM:n tiedoista. Operations Hubin avulla saa myös luotua omia hallintapaneeleja, jotka voit jakaa tiimin kanssa tuoden kerätyn datan tiedoksi kaikille sitä tarvitseville.

Ohjelmoitavat automaatiot

HubSpotin työnkulut (workflows) mahdollistaa tiettyjen valmiiden toimintojen käyttämisen myynnin  ja markkinoinnin helpottamiseen. Operations Hubin avulla voit ohjelmoida kustomoituja automaatioita juuri liiketoimintaasi sopivaksi, mikä vapauttaa kätesi ennalta määrätyistä toiminnoista. Koodi suoritetaan suoraan HubSpotin työnkuluissa ja uusilla toiminnoilla prosessit voidaan helposti mukauttaa liiketoiminnan sen hetkisiin tarpeisiin.  Ohjelmoitavat automaatiot sisältävät seuraavat automaattiset toiminnot:

  1. Työnkulkujen Custom code -toiminto
  2. Create webhook -toiminto työnkuluissa
  3. Chatbotin Custom code -toiminto  

Operations Hubin käyttöönotto

Operations Hubista on olemassa Free- tai Starter-versiot, joilla pääsee jo pitkälle esimerkiksi valmiiden integraatioiden kanssa. Kun taas tarvitset enemmän vääntöä kerätyn datan ylläpitoon ja rikastamiseen sekä prosessien optimoimiseen ja automatisointiin, valitse Pro-versio. Älykkään automaation avulla pääset uudelle tasolle liiketoimintasi skaalaamisen suhteen.