Rekisteriseloste

 TYÖNTEKIJÄREKISTERI – REKISTERISELOSTE 

1. REKISTERINPITÄJÄ

Henkilörekisteriä pitävän yrityksen yhteystiedot:  

Harva Marketing Oy (jäljempänä WaveCrest)
Y-tunnus 2767810-2
Valimotie 21 00380 Helsinki

Yhteyshenkilö:  
Johanna Hirvensalo  
 johanna.hirvensalo@wavecrest.io
044 0222887 

Rekisteriseloste koskee sellaisenaan kaikkia Harva Marketing Oy:n kanssa samaan konserniin kuuluvia Suomalaisia osakeyhtiöitä. 

2. REKISTERÖIDYT


WaveCrest tallentaa tietoja seuraavista henkilöryhmistä: 

 • WaveCrestin yhteistyökumppaneiden ja alihankkijoiden yhteyshenkilöt ja työntekijät 

WaveCrest käsittelee vain yritysten väliseen kommunikointiin, myyntiin, markkinointiin, projektien ja toimeksiantojen toteutukseen organisointiin sekä yhteydenpitoon tarkoitettuja henkilö- ja yhteystietoja. 

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Yhteistyökumppaneiden ja alihankkijoiden yhteyshenkilöt ja työntekijät 

Käsittelyn tarkoitus: Projekteista ja toimeksiannoista sopiminen, mahdollisiin ja sovitttuihin toimeksiantoihin liittyvä kommunikointi, WaveCrestin sidosryhmäviestintä, työvuorojen buukkaus sekä loppuasiakkaan informointi projektissa ja/tai toimeksiannoissa työskentelevistä henkilöistä. 
 
Käsittelyperuste: Yhteistyökumppanin ja/tai alihankkijan suostumus sekä rekisterinpitäjän oikeutettu etu. 

4. REKISTERIIN TALLENNETTAVAT TIEDOT

 Rekisteriin voidaan tallentaa mm. seuraavia henkilötietoja: 

 • Nimi 
 • Titteli / rooli
 • Puhelinnumero 
 • Sähköpostiosoite
 • IP-osoite 
 • Kotiosoite
 • Henkilöön liittyvät projekti- ja työvuorotiedot 

 Henkilötietoja käytetään palveluiden tuottamisessa mm. seuraavia tarkoituksia varten: 

 • Projektien / toimeksiantojen tarjoaminen 
 • Projektien / toimeksiantojen briiffaaminen 
 • Projektien / toimeksiantojen toteutus ja koordinointi 
 • Projektien / toimeksiantojen raportointi
 • Kolmannen osapuolen (loppuasiakas) informointi työvuoroissa työskentelevistä työntekijöistä ja yhteydenpito heihin 
 • Kumppani-/alihankkijasuhteiden ylläpito
 • WaveCrestin sidosryhmäviestintä 

5. KÄSITTELYN KESTO

Henkilötietoja käsitellään niin kauan, kun se loppuasiakkaan kanssa tehtävien projektien, toimeksiantojen tai asiakaspalvelun vuoksi on tarpeellista ja maksimissaan 24 kuukautta tämän jälkeen. Tämän jälkeen tietojen käsittely määräytyy sen mukaan, liittyykö tietojen säilyttämiseen jonkin muun kuin tietosuojalainsäädännön mukainen säilytysvelvoite.

Yritysten yhteyshenkilöiden tietoja voidaan käsitellä ja säilyttää niin kauan, kunnes ne todetaan vanhentuneiksi tai virheelliseksi, jonka jälkeen ne joko päivitetään tai poistetaan. Merkitsemme tiedot rekisteriin sellaisina kuin saamme ne rekisteröidyltä itseltään tai tietolähteenä toimivista julkisista lähteistä tai rekistereistä. Tietoja päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity itse ilmoittaa rekisterinpitäjälle. 

6. OIKEUTESI

 Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:  

Johanna.hirvensalo@wavecrest.io. 

Tarkastusoikeus 
Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi. 

Vastustamisoikeus 
Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi. Muistathan, että toimeksiantojen ja projektien tarjoaminen ja toteutus eivät ole mahdollisia ilman henkilötietojen käsittelyä. 

Poisto-oikeus 
Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan tietojasi mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, kts. tarkemmat yhteystiedot täältä. 

 Valitusoikeus 
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että henkilötietojasi käsitellessämme rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (ohjeet valituksen tekemiseen). 

Huomaathan kuitenkin, että voidaksemme varmistua henkilöllisyydestäsi pyytäessäsi tietojesi poistoa tai tarkistusta, joudumme varmistamaan henkilöllisyytesi väärinkäytösten ehkäisemiseksi. 

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIEDONLÄHTEET

Yhteistyökumppaneiden ja alihankkijoiden yhteyshenkilöiden ja työntekijöiden tiedot saadaan joko julkisesta lähteestä, suostumuksella henkilöltä itseltään tai henkilön työnantajalta.  

Keräämme lisäksi henkilötietoja rekisteröidyiltä itseltään sekä rekisterinpitäjän järjestelmistä projektien ja toimeksiantojen toteutuksen ja palvelujen tuottamisen yhteydessä. 

8. TIETOJEN LUOVUTUKSET

 WaveCrest luovuttaa yritysten yhteyshenkilöiden ja työntekijöiden tietoja asiakkailleen projekteihin ja toimeksiantoihin liittyvän yhteydenpidon mahdollistamiseksi. Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle mihinkään suoramarkkinointitarkoitukseen ilman henkilön erillistä nimenomaista suostumusta.  
 
Tietojen omistus ei siirry rekisterinpitäjältä kolmannelle osapuolelle mutta kolmannella osapuolella on oikeus tietojen käyttämiseen oman rekisterinsä synnyttämisessä ja kerryttämisessä sekä liiketoimintaansa liittyvän kommunikaation toteuttamisessa.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia ja järjestelmiä: 

 • HubSpot 
 • Google G Suite 
 • Microsoft
 • Procountor
 • Dropboxsign 
 • Slack 
 • Planday 
 • SaleMate 
 • Ekansio
 • FormStack
 • HelpScout 

 9. TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

 
Silloin kun tämä on mahdollista, olemme valinneet tietojesi säilytyspaikaksi Euroopassa sijaitsevat palvelimet tai palvelinkeskukset.

Jotkin edellä mainituista palveluntarjoajista saattavat tarjota palveluaan tai varmuuskopioida palveluidensa tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin.

Tiedot varmuuskopioidaan, jotta tietosi olisivat turvassa myös tilanteissa, joissa palvelun käyttö keskeytyy, pääsy siihen estyy tai palveluntarjoajalla on teknisiä ongelmia palvelinten tai verkkoyhteyksien kanssa. EU/ETA-alueen ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa sovelletaan Standard Contract Clause (SCC) -käytäntöjä, jonka lisäksi arvioimme aina tapauskohtaisesti henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietoturvariskit. 

10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötietojesi asianmukainen käsittely on meille tärkeää ja haluamme toimia ajantasaisen tietoturvalainsäädännön mukaisesti. Käytämme seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi.

Järjestelmiimme pääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmät on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.

Järjestelmiimme tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain rekisterinpitäjän työntekijät, joilla on työtehtäviensä vuoksi tarve päästä käsiksi tietoihin.

 • Rekistereiden käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin.
 • Rekisterit sijaitsevat pilvipalveluissa ja fyysisesti tiloissa, joihin pääsy on asiattomilta estetty.
 • Rekistereiden sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.
 • Rekistereistä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot. 

11. REKISTERIN EHTOJEN PÄIVITTÄMINEN

 WaveCrestillä on oikeus päivittää, tarkentaa, täydentää ja muokata tämän rekisteriselosteen ehtoja tietosuoja- ja muiden asianomaisten viranomaisten ohjeiden ja suositusten sekä päivittyvän lainsäädännön ja oikeuskäytännön perusteella.