Vinkit YouTube Analyticsin käyttöön

Vinkit YouTube Analyticsin käyttöön

Huolimatta siitä, että moni muu somepalveluiden tarjoaja on vimmatusti kehittänyt omien videosisältöjensä jako- ja katseluominaisuuksiaan, seisoo YouTube somekanavien joukossa vankasti omalla tontillaan. Tänään kirjoitankin siitä, miten pystyt Google AdWordsista saamasi maksullisen mainonnan datan ohella hyödyntämään YouTube Analyticsia ja sukeltamaan askeleen syvemmälle maailman toiseksi suurimman hakukoneen ja videoiden pitkäaikaisemman katselukirjaston tarjoamaan dataan.

Mikä YouTube Analytics on ?

YouTube Analytics on ilmainen käyttäjän kanavan Creator Studion alla oleva analytiikkatyökalu, jonka avulla saat sekä historiallista että reaaliaikaista dataa kanavastasi ja sen videoiden katseluista. Työkalu tarjoaa siis monipuolisempaa ja syvällisempää dataa verrattuna tyypillisempiin YouTube-mittareihin, kuten kanavien seuraajamääriin ja videoiden katseluihin.

Mitä YouTube Analyticsilla voi mitata?

Analytiikkapaneelista käyttäjä saa Google Analyticsin tyylisesti yhteenvedon koko kanavan tiedoista ja videon katseludatasta, halutulta aikaväliltä. Yleisnäkymä kattaa videoiden kokonaiskatseluajan, katselukerrat, keskimääräisen videon katseluajan sekä muita yleisiä mittareita, kuten kanavan seuraajien kasvun, videoiden jaot, tykkäykset ja kommentit.

Sosiaalisen median mittaaminen on tärkeää

Yhteenvedon ohella käyttäjä voi seurata kanavansa ja videoidensa tapahtumia reaaliajassa. Analytiikka näyttää muun muassa videoiden katselut viimeisten 48 tunnin sekä 60 minuutin ajoilta. 

Reaaliaikainen seuranta on erityisen mielenkiintoista tietenkin uusien videoiden julkaisun yhteydessä, tai esimerkiksi sellaisen pressijulkaisun tai sähköpostikampanjan jälkeen, joista ohjataan katselemaan tiettyä videota.

YouTube Analyticsista näet reaaliaikaiset katselutiedot

Muut YouTube Analyticsin raportit voidaan jakaa kahteen eri tyyppiin, katseluaikaraportteihin ja raportteihin, jotka käsittelevät sitouttamista.

Katseluaikaraportit

Katseluaikaraporteista käyttäjä saa luonnollisesti seurattua sitä, kuinka monta minuuttia kanavan videoita tai tiettyä videota on katseltu tarkasteluajanjaksona. 

Mielenkiintoista on seurata videokohtaisesti, kuinka monta prosenttia käyttäjät keskimäärin katsovat kyseistä videota. Tämä on hyvä mittari analysoimaan, ollaanko videon sisällössä onnistuttu. Onko jokin hetki videossa, jolloin katselijoiden mielenkiinto droppaa, ja he lopettavat videon katselun? Jääkö heiltä näkemättä jokin kriittinen osa videota? Toisaalta jos videosi keskimääräiset katseluajat ovat yli 80% videon kestosta, voidaan videon toteutuksessa katsoa onnistuneen hyvin. 

Katseluaikaraporttien alta löytyvät myös videon katselijoiden demografiset tiedot (ikä- ja sukupuolijakauma), millä laitteella videoitasi on katseltu, onko videotasi katseltu YouTubessa vai upotettuna ulkopuoliselle sivustolle sekä liikenteen lähde videoihin. Mikäli käytät tekstityksiä ja kieliversioita videoissasi, näet niihin liittyvän datan myös täältä.

Sitouttamis- ja käyttäytymisraportit

Mikäli tuotat jatkuvasti sisältöä YouTube-kanavallesi ja kasvatat aktiivisesti seuraajakantaasi sen sijaan, että käytät YouTubea pelkkänä pitkäaikasena videoidesi kirjastona, sinua kiinnostaa varmasti erityisesti kanavasi tilaajat ja se, miten he käyttäytyvät kanavallasi.

Seuraajien käyttäytymiseen ja sitoutumisasteeseen liittyvien raporttien alta löydät dataa seuraajakantasi kehittymisestä ja siitä, miten YouTube-käyttäjät ovat reagoineet videoihisi. 

Raporteista näe seuraajiesi määrän, kasvun sekä menetetyt seuraajat tietyllä aikavälillä. Data kattaa myös videoiden saamat tykkäykset, kommentit, jaot sekä "dislike"-reaktiot.

YouTube Analyticsin sitouttamisraporttien alta näet myös sen, kuinka paljon käyttäjät ovat lisänneet videoitasi omille soittolistoilleen, tai toisaalta poistaneet niitä soittolistoiltaan.

Viimeisenä, mutta ehkä kaikista mielenkiintoisimpana käyttäytymiseen ja sitouttamiseen liittyvänä analytiikkana YouTube Analytics kokoaa datan yhteen videossa käytetyistä CTA-elementeistä. Mikäli käytät videoissasi annotaatioita, kortteja tai loppuplansseja ja pyrit niiden avulla saamaan henkilön tekemään toimenpiteen (kanavasi toiseen videoon siirtyminen, verkkosivulle siirtyminen, tykkäys tms.) näet CTA-elementteihin liittyvän datan eriteltynä myös näiden raporttien alta.

YouTube Analytics mittaa annotaatioiden ja korttien klikkaukset

Sosiaalisen median mittaaminen kuntoon

YouTube Analytics on vain pieni osa sosiaalisen median mittaamisen isoa palettia. Taustalla vaikuttavat tietenkin oikeanlaisten tavoitteiden asettaminen tekemiselle, mikä määrittää sen, mitä, missä ja miten on järkevää mitata.

Mikäli kaipaat sparrausta sosiaalisen median mittaamisessa ja tavoitteiden asettamisessa yleisesti tai jonkin tietyn kanavan suhteen, sovithan 30 minuutin etätapaamiseen kanssamme, niin jatketaan asian työstämistä yhdessä.

Kuinka tehokkaasti hyödynnät sosiaalista mediaa?  Sosiaalinen media osana yrityksen strategista markkinointia Lataa maksuton opas