Sisältömarkkinointi palveluna tuo tavoitteellisuutta ja läpinäkyvyyttä 

Sisältömarkkinointi palveluna tuo tavoitteellisuutta ja läpinäkyvyyttä 

"Yksikään vuosi ei ole ollut edellistä helpompi, joten voitte tarjota mulle mitä tahansa, mikä helpottaa mun elämää, tehostaa tekemistä ja pystyn näyttämään myös muille, että se toimii". Lue tarkemmin, millainen sisältömarkkinointipalvelukonsepti tästä asiakkaamme vuosien takaisesta heitosta on jalostunut Harvassa.

Tiedämme että markkinointipäättäjän yksi haaste sisältömarkkinoinnissa on järkevän tarttumakulman löytäminen, koska sisältömarkkinointia voi lähestyä monella eri tavalla. Myös termi sisältömarkkinointi, content marketing, mietityttää. Lyhyesti, sisältömarkkinointia voi kuvailla markkinoinnin yhdeksi tekniikaksi ja lajiksi, jonka tarkoituksena on tuottaa ja levittää arvokasta, kiinnostavaa sekä aidosti hyödyllistä sisältöä. Lopullisena tavoitteena on luoda haluttuja asiakastoimenpiteitä, kuten esimerkiksi saada uusia asiakkaita, kerätä liidejä (marketing leads) tai saada aikaiseksi kauppaa (conversion). Oman näkemykseni mukaan,  olennaisempaa kuin markkinointitermeillä kikkailu, on ymmärtää asiakkaamme liiketoiminnan lähtötilanne ja haasteet, määritellä yhteiset tavoitteet sekä löytää sopivat ratkaisut. Se miksi tätä tekemistä tai tekemisen alalajia kutsutaan, on sivuseikka! 

Koko sisältömarkkinoinnin idea on tuottaa sellaista sisältöä, jota halutaan kuluttaa ja jonka parissa käytetään aikaa. On kunnia-asia tehdä haluttua markkinointia, eikä turhanpäiväistä spämmiä vailla järkevää päämäärää tai ajatusta siitä, mikä potentiaalista asiakasta tai uudelleen ostajaa  kiinnostaa. 

Onnistumisen kannalta olennaisinta on tunnistaa nykytila ja pystyä määrittelemään tavoitteet sekä viestiä ne kanssatekijöille. Kun Harvalla on ymmärrys siitä, mitkä ovat keskeiset haasteet, pystymme auttamaan ratkaisun kanssa sekä tarjoilemaan sopivimmat markkinointikeinot ratkaisun jalkauttamiseen. Ohessa muutama tyypillinen miete, jotka asiakkaamme ovat nostaneet esille maksuttomissa sisältömarkkinointikonsultaatioissa kanssamme. Tunnistatko sinä omasi listalta? Hyvä, sillä meillä on tarjota näihin ja moniin muihin kysymyksiin Harvan näkemys!

 • Miten luoda bränditunnettuutta ja brändi-identiteetti?
 • Miten hankkia lisää liidejä?
 • Miten hankkia parempia liidejä?
 • Miten tehostaa myyntiprosessia markkinoinnin avulla?
 • Miten tehostaa sisältömarkkinointiprosessia?
 • Mistä tiedämme oikeat kanavat sisällön markkinointiin?
 • Miten saan isomman sisältömarkkinointibudjetin?
 • Miten pilotoin uuden tuotteen tai palvelun sisältömarkkinointia hyödyntäen?
 • Miten luoda yhteistyötä myynnin ja markkinoinnin välille?
 • Miten luoda voittava sisältöstrategia tai ns. killer-strategia?
 • Miten luoda jatkuvasti hyvää sisältöä somekanaviin?
 • Mistä löydän aikaa sisältömarkkinoinnin suunnitteluun ja johtamiseen?
 • Miksi teemme aina samoja asioita?
 • Miten luomme konkreettiset mittarit sisältömarkkinointiin?
 • Millainen markkinoinnin automaatiojärjestelmä meillä tulee olla, että se palvelee myös myyntiä?
 • Miten perustan verkkokaupan?
 • Miten ohjaan liikennettä verkkokauppaan tai verkkosivuille?
 • Miten saisimme työntekijöitä?
 • Miten tehdä hyvää työnantajamarkkinointia?

Mistä sisältömarkkinointiosaaminen koostuu?

Pääsääntöisesti sisältömarkkinointi palveluna jaetaan Harvalla selkeyden vuoksi muutamaan osa-alueeseen, joita voidaan kehittää joko rinnakkain tai osa kerrallaan riippuen lähtötilanteesta ja tavoitteista. 

Sisältöstrategian ja sisältökonseptin luominen

Toisinaan strategia on jo tehty yhteistyötä aloittaessa, mutta useimmiten niin ei ole. Monesti strategiaan tulee pieniä muutoksia ja tarkennuksia yhteistyön alkaessa, mutta väilillä suurempi ahaa-oivallus syntyy yhteisen suunnittelu- tai ideointityöpajan avulla. Moni uusi asiakkaamme on kokeillut aiemmin erityyppisiä kampanjoita eri tarkoituksiin useissakin kanavissa ja muodostanut niistä yhden näkemyksen, mikä toimii tai ei toimi. Näissä tilanteissa Harvan roolina on ollut tukea kokonaisnäkemyksen rakentumisessa, haastaa tehtyjä päätöksiä vahvistaen ja muokaten niitä, kehittää tekemisen prosessia sekä yhdistää sisältömarkkinointi entistä tiiviimmin yrityksen muuhun tekemiseen. Moni asiakas kipuilee etenkin viimeisen kohdan kanssa, koska siitä on tyypillisesti vähiten kokemusta ja se vaatii panostuksia sisäiseen viestintään, yhteistyöhön ja markkinoinnilliseen kulttuuriin. 

Sisällöntuotanto ja sisällönjakelu

Projektien sijaan sisällöntuotantoa (videot, kuvat, podcastit, tekstit, infograafit, motion graphics) voi ostaa kiinteähintaisena palveluna, ja hinta muovautuu palvelupaketin sisällön suhteen aivan kuten myös sisällönjakelupalvelussa. Usein erilaiset sisältösarjat (esim. blogiartikkelit, uratarinat, asiakaskokemus- tai uratarinavideot tai 3D-mallinnukset) on järkevää tuottaa osittain pakettina. Hyvä konsepti on varioitavissa tai monistettavissa pienemmällä vaivalla, mikä vaikuttaa mm. projektinhallintakuluihin sekä tuotannon aikatauluihin.

Jatkuvana palveluna hankittu sisällöntuotanto säästää hermoja sekä rahaa. Asiakkaan rooli rutiininomaisessa projektibriiffauksessa ja koordinoinnissa pienentyy merkittävästi, koska Harvan tiimi kantaa yhä enemmän vastuuta myös tästä osuudesta. 

Henkilöstön sisältömarkkinointihalukkuus ja taidot

Yhä useammin kiinnostavat ja laadukkaat sisällöt kumpuavat oman henkilökunnan päivittäisestä arjesta,. Yrityksiltä peräänkuulutetaan aitoutta ja avoimuutta sekä oman "suuremman merkityksensä" kertomista. Ostajat toivovat yrityksiltä myös yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumista, mikä näkyy yhteiskunnallisten ja merkityksellisten projektien lisääntymisenä. Halutaan "kantaa oma korsi kekoon" kasvun ja työllistämisen saralla. Sisältömarkkinointi on järkevä tapa luoda ja rakentaa oman yrityksen tarinaa olipa se sitten referenssitarinoiden jakamista, merkityksellisten projektien kommunikointia tai oman ideologia jakamista. Etenkin myynnin valjastaminen mukaan sisältömarkkinointiin voi olla lottovoitto, sillä myynnillähän sitä perspektiiviä ja kokemuksia riittää. Sisältömarkkinointi ei kuitenkaan ole vain markkinointi- ja myyntiosastojen etuoikeus, vaan houkuttelumarkkinoinnilla on perusteltu rooli myös esimerkiksi HR-prosessissa kuten rekrytoinneissa ja työnantajakuvan rakentamisessa

Markkinointiteknologia ja työvälineet

Työkalut kuten erilaiset automaatiojärjestelmät ja CRM:t ovat tärkeitä, mutta autuaaksi ne tekevät vasta silloin, kun on olemassa näkemys siitä, miksi niitä käytetään ja millä tavalla ne liittyvät asiakaskokemuksen johtamiseen ja kehittämiseen. Riippuen asiakkaasta ja hänen omasta organisaatiosta ja tavoitteista, Harva-tiimi voi tarjota sparrausta ja resursseja joko kaikkiin sisältömarkkinoinnin osa-alueisiin, kuten esimerkiksi asuntovuokrausta harjoittavan Avaran kanssa, tai vain osaan niistä, kuten esimerkiksi elektroniikkajätti HP Finlandin ja rekrytointi- ja koulutusyritys Academyn kanssa. Tärkeää on päättää etenemissuunta ja -vauhti yhteistyön alkuvaiheessa, jolloin kaikilla on selkeät yhteiset tavoitteet.

Erityisen hyvin suoraviivainen ja helposti ymmärrettävä Harva-sisältömarkkinointimalli palvelee kasvu- ja kehityshakuisia yrityksiä, joissa markkinoinnin päätökset voidaan tehdä joko paikallisesti tai ainakin suhteellisen matalalla hierarkialla ja joilta löytyy uskallusta ja päätöksentekokykyä testata ja pilotoida uusia toimintamalleja sekä halu ja mahdollisuus panostaa tekemiseen myös taloudellisesti. Harvan kanssa toimiessa asiakkaalla ei tarvitse olla omaa valtavaa markkinointiosastoa tai -tiimiä ja tiedämme myös, ettei markkinointipäättäjällä ole tyypillisesti aikaa lillukanvarsien kanssa puljaamiseen. Kun luottamuksellinen suhde on kerran luotu, markkinointitekeminen tottelee suunnittelua ja tulokset tekemistä!  

Yksinkertainen on kaunista - suunta, määrä ja laatu menestystekijöinä

Vaikka asiakkaamme liiketoimintalogiikka sekä markkinointi- ja myyntiprosessi voi olla erittäin monimutkainen ja vaatia syvällistä ymmärrystä itse toimialasta ja ostajista, niin sisältömarkkinoinnin johtamis- ja toteutusprosessi voidaan kuitenkin pitää kevyenä ja yksinkertaisena. Asioita ei kannata tehdä vaikeammaksi kuin mitä ne ovat. Joku viisas on sanonut, että sisältömarkkinoinnin, kuten kaiken muunkin järkevän markkinointitekemisen, kolme olennaista kulmaa ovat suunta, määrä ja laatu. 

Palvelumme varmistaa, että asiakas saa halutessaan Harvalta sisältömarkkinoinnin käynnistämiseen tai tehostamiseen kaiken tarvittavan suunnittelusta toteutuksiin, minkä lisäksi autamme automaation käyttöönotto- tai/ja vaihtoprojektissa ja valmennamme tiimin sisältömarkkinointiprosessin itsenäiseen toteutamiseen ja parhaisiin käytäntöihin. Riippuen asiakkaasta ulkoistaa voidaan joko kaikki tai vain tietyt osat.

Palvelumme maksimoi asiakkaan sisältömarkkinoinnin toimivuuden keskipitkällä aikavälillä ja se kytketään aidosti asiakkaan busineksen tavoitteisiin. 

Suurin alkuinvestointi on tyypillisesti kunnollinen liiketoimintaan perustuva sisältöstrategia asiantuntijatiimin sparraamana, teknisen ratkaisun vaihtaminen tai käyttöönotto sekä mahdolliset isommat muutokset omissa medioissaa kuten kotisivuilla. Sisältömarkkinointi on tehokasta, kun kohderyhmä tavoittamisen, aktivoimisen ja haluttuun verkkosisältöön ohjauksen jälkeen asiakasmatka jatkuu halutusti kohti asetettua tavoitetta. Kun nämä asia on kunnossa, syntyy kustannuksia lähinnä sisällöntuotannosta ja sen jakelusta/levityksestä ja siihen tarvittavista budjeteista sekä sisältömarkkinointiprosessin kehittämisestä ja yhdistämisestä muihin prosesseihin.

Yksi yhteyshenkilö ja koko tiimi tukenasi 

Asiakasvastaavasi Harvalla on myös markkinoinnin kehittäjä. Me emme vain tee asioita, vaan pyrimme aina tekemään ne hieman paremmin tai järkevämmin kuin ennen. Tästä syystä olemme valinneet toimia vain kasvu- ja kehityshaluisten tai tavoitteellisesti toimivien asiakkaiden kanssa. Tahdosta riippuen olemme valmentaja, haastaja, olkapää, kouluttaja, kapellimestari, luottopakki, resurssi, innovointinikkari sekä tietenkin busineksesi etujen ajattelija. Asiakasvastaavasi tiimiin kuuluvat halutut ja tarvitut suunnittelijat web-suunnittelijasta digianalyytikkoon ja somemanageriin. Yhdessä tekeminen koostuu prosessista, johon kuuluu starttipalaveri, välitsekit, sovittu raportointi sekä esimerkiksi työpajoja ja tuotantosprinttejä.

Tekemisen laajuus määritellään yhteistyön alussa ja palvelu on varioitavissa jatkuvasti kulloisen tarpeen mukaan. Osa hoituu etänä, toisinaan vietämme runsaasti aikaa asiakkaan lähellä, asiakkaan tiloissa. Harva-sisältömarkkinointipalvelua hyödyntämällä varmistat, että käytössäsi on uusimmat työmenetelmät, tekemisen viitekehys, testatatut workflowt ja kasa luovaa ja analyyttista ajattelua. Mitä kysymyksiä ikinä sinulle heräsikään, niin varaa maksuton markkinointikonsultaatio ja jutellaan hetki yhdessä sisältömarkkinoinnista. Lupaamme tuoreen näkökulman, toisen mielipiteen ja konkreettisen idean heti hyödynnettäväksi!

Varaa 30 minuutin maksuton markkinointikonsultaatio Saat vinkkejä ja ideoita yrityksesi markkinointiin. Varaa juttutuokio