Pohjoismainen digimarkkinointi laahaa - Mistä kiikastaa?

Pohjoismainen digimarkkinointi laahaa - Mistä kiikastaa?

Muutama vuosi sitten arvioitiin, että Suomessa markkinointiteknologiaan, digipalveluihin ja ostettuihin sisältöihin panostettiin noin 500 miljoonaa euroa. Tällöin vuosittainen panostuksen kasvu oli 12 %. Panostuksien kasvu on ollut nousussa tähän päivään asti - miksi suomalainen digimarkkinointi laahaa silti useisiin Euroopan maihin nähden? Esimerkiksi muissa Pohjoismaissa digimainontaan panostetaan edelleen moninkertainen määrä Suomeen nähden. 

Googlen ja BCG:n uuden tutkimuksen mukaan Pohjois- ja Benelux -maissa markkinointi ei yleisesti kykene tai osaa hyödyntää digitaalisia markkinointikanavia sitouttaakseen asiakkaita optimaalisesti. Suurimmat ongelmat esiintyvät erityisesti mobiilimainonnan ja testaamisen alueilla. Tästä huolimatta Suomea pidetään usein digitaalisena edelläkävijänä. 

Googlen ja BCG:n tutkimuksessa tarkasteltiin ja haastateltiin 172 yksittäistä ihmistä 27 eri Pohjoismaisesta yrityksestä. Vastaajien roolit vaihtelivat digi- ja PR-osaajasta markkinointipäälliköihin ja aina yritysten ylimpään johtoon saakka. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinoijien kautta organisaatioiden digitaalisen markkinoinnin tilaa yhdeksän eri kategorian avulla. Kategoriat ovat nähtävillä alla olevassa kuvassa. 

Digitaalisen markkinoinnin arviointikategoriat

Tehdyssä tutkimuksessa vastaukset kerättiin 100 pisteen DCI -indeksiin (Digital Capability Index). Vastausten perusteella etenkin Pohjoismaisilla yrityksillä on runsaasti petrattavaa, sillä kyseisten maiden DCI -keskiarvo sijoittui tutkimuksen hännille 51 pisteellä. 

Tutkimustuloksia tulkitaessa on helppo huomata pohjoismaisen digimarkkinoinnin ongelmat. Mobiilimainonta ja testaus keräsi tutkimuksessa matalimmat pistemäärät. Myös digitaalinen kohdentaminen, analytiikan käyttö sekä johtaminen tuntui ontuvan pahasti. Haastateltavien vastausten perusteella voi tehdä johtopäätöksen, että pohjoismaisissa yrityksissä digitaalisen markkinoinnin suunnitteluun, toteutukseen ja analysointiin ei anneta tai käytetä riittävästi aikaa. Myös kouluttautuminen ja kehittyminen digitaalisen markkinoinnin saralla koettiin vaikeaksi - useiden vastausten kohdalla todettiin esimerkiksi sisäisten koulutusmateriaalien olevan hankalasti saatavissa ja löydettävissä. 

Pohjoismaisissa yrityksissä digitaalisen markkinoinnin suunnitteluun, toteutukseen ja analysointiin ei anneta tai käytetä riittävästi aikaa.

Puolestaan sosiaalisen median osaaminen ja hakumarkkinointi ylsivät muiden pitkälle kehittyneiden Euroopan maiden, kuten Saksan ja Ison-Britannian tasolle. Tulos jää silti kuitenkin huomattavan matalalle täyspistemääriin nähden. 

Breakdown of results for Nordics and Benelux

  

Tulokset ovat todiste pohjoismaisten yritysten keskimääräisen heikohkosta digiosaamisesta ja sen kehityksestä. Asiat eivät kuitenkaan ole niin synkästi miltä kuulostaa. Esimerkiksi Ruotsissa tutkimukset osoittavat, että 64 % yrityksistä toteuttavat digitaalista markkinointia ja myyntiä. Samalla jopa 37 % yrityksistä sijoittavat yhä enemmän ja enemmän rahaa sosiaalisen median näkyvyyteen. Myös asiakaspalvelua on alettu siirtämään vauhdilla verkkokanaviin. Ruotsin tapaan Suomessa tapahtuva digitaalisen markkinoinnin tietämys, toteutus ja suunnittelu on nousussa. Voidaan todeta, että kehitystä tapahtuu vuosittain, mutta kehitys ei ole riittävää alan vaatimaan kysyntään ja yleiseen digitaaliseen transformaatioon. 

Kehitystä tapahtuu vuosittain, mutta kehitys ei ole riittävää alan vaatimaan kysyntään ja yleiseen digitaaliseen transformaatioon. 

Mutta miksi kaikki tämä lukemasi on tärkeää tietää tai tunnistaa? Tilastokeskuksen uusimman tutkimuksen mukaan, vuonna 2016 suomalaisista jopa 88 prosenttia käytti internetiä. Puolestaan alle 55-vuotiaiden ikäryhmästä internetiä käyttivät lähes kaikki. 72 prosenttia suomalaisista käytti nettiä monta kertaa päivässä. Yleisimmin internetiä käytetään Suomessa tiedonhakuun, viestintään ja medioiden seuraamiseen, toisin sanoen juuri niihin kategorioihin, joihin yrityksien tulisi vastata ja reagoida.

Millaisessa tilassa sinun yrityksesi digitaalisen markkinoinnin suunnittelu ja toteutus on? Entä osaatteko hyödyntää ja analysoida siitä saatua dataa, jotta kehitys on jatkuvaa? Jos et ole varma, varaa etätapaaminen kanssamme ja varmista yrityksellesi digitaalisen muodonmuutoksen mukana perässä pysyminen! 

Varaa 30 minuutin maksuton markkinointikonsultaatio  Saat vinkkejä ja ideoita yrityksesi markkinointiin. Varaa juttutuokio