Mitkä tekijät todella vaikuttavat hakukonesijoituksiin?

Mitkä tekijät todella vaikuttavat hakukonesijoituksiin?

Yritysten yhtenä yleisimpänä digimarkkinoinnin tavoitteena on saada verkkosivustolleen mahdollisimman paljon liikennettä sekä kasvattaa juuri oikeaan kohderyhmään kuuluvien verkkosivukävijöiden määrää, jotta eri tavoiteltujen konversioiden ja myynnin määrä saadaan kasvuun. Tämän tavoitteen saavuttamiseen tarvitaan usein laadukasta hakukoneoptimointia, jolla tarkoitetaan erilaisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on kasvattaa verkkosivun löydettävyyttä ja näkyvyyttä eri hakukoneissa. 

 

Googlen mukaan hakukonesijoituksiin vaikuttavia eri tekijöitä on jopa yli 200. Mitään näistä tekijöistä ei ole syytä väheksyä tai jättää kokonaan huomiotta, mutta on hyvä tiedostaa, että vain osa niistä vaikuttaa merkittävästi ja suoranaisesti hakukonesijoituksiin. Tässä blogissa käymme läpi kahdeksan osa-aluetta, jotka vaikuttavat hakutulossijoituksiin vaikuttavimmin ja laajimmin. 

Sisältö

"Content is King!", lausahti muuan Bill Gates tunnetusti vuonna 1996. Tilanne ei ole yli 20 vuoden aikana muuttunut, ei myöskään hakukoneoptimoinnin saralla. Miten SEO-ystävällistä sisältöä sitten tuotetaan ja mitä siinä pitää ottaa huomioon? Hakukoneoptimoidun sisällön tuottaminen ei ole rakettitiedettä vaan lähes aina tervettä järjen käyttöä ja muutamien hyödyllisten työkalujen hallitsemista.

Aloita asettamalla itsesi hakua tekevän henkilön rooliin. Pyri aina ensin pohtimaan, millä hakutermein toivoisit sisältösi nousevan hakutuloksissa. Jos sisältösi kuvitellusti nousisi kyseisillä termeillä tai sanoilla, löytääkö hakija sisällöstä sen mitä on tullut etsimään, kattavasti ja selkeästi? Usein kirjoitetut sisällöt sisältävät sekavaa sanoilla kikkailua ja räikeää kapulakieltä, jota kirjoittaja saattaa turhan helposti mieltää kauniiksi ja asiantuntijuutta huokuvaksi luovaksi kirjoittamiseksi, joka lumoaa vierailijan. Totuus on kuitenkin, että tämä ei palvele lainkaan hakua tehnyttä henkilöä, eikä varsinkaan hakukoneita. Aseta itsesi siis hakijan tilalle ja mieti todella, mitä kirjoittamasi sisältö tuo konkreettisesti sen lukijalle. 

On myös tärkeää tiedostaa ja miettiä, mitä haun tehnyt tulee todennäköisesti ylipäätään etsimään sivuiltasi? Onko hän tullut mahdollisesti oppimaan, löytämään vai ostamaan? Pohdi myös, etsivätkö ihmiset sisältöä ylipäätään vai haluavatko he kuulla kirjoittamastasi aiheesta jotain täysin muuta? Hyvin tehty hakusanatutkimus auttaa aina vastaamaan useisiin kysymyksiin ja ohjaamaan sisältöä yhä paremmin todellisille hakijoille. Tämä palkitaan usein myös korkeammilla hakusijoituksilla. 

Sen lisäksi, että sisällön tulee vastata käyttäjien tarpeita, tulee sen miellyttää myös hakukoneita. Hakukoneet rakastavat uutta ja tuoretta sisältöä. Samojen blogien ja sivujen päivittely ei kuitenkaan auta sivustoasi sijoittumaan paremmin hakutuloksissa. Luo aika-ajoin uutta liikennettä houkuttelevaa tuoretta sisältöä ja pidä verkkosivustosi liikkeessä. Staattiset ja muuttumattomat sivustot antavat negatiivisia signaaleja hakukoneelle. Usein yritysblogin kirjoittaminen on ratkaisu tähän ongelmaan. Tällöin blogien hakukoneoptimointiin tulee kiinnittää huomiota. Voit lukea lisää blogien hakukoneoptimoinnista aikaisemmin kirjoittamastani tekstistä.

Sisällön pituus nousee aina yleiseksi kysymykseksi sisällön hakukoneoptimoinnista puhuttaessa. Itse olen sitä mieltä, että sisällön pituudella ei ole mitään merkitystä, jos sisältö ei ole sitä mitä ihmiset haluavat lukea ja mitä ovat tulleet esimään. Sisällön pituudella on kuitenkin merkitystä hakukonesijoituksille. Sisällön ollessa liian kapeaa, saattaa hakukone olettaa, että haun tehnyt ihminen ei saa siitä riittävästi etsimäänsä tietoa. Kuulostaa jopa loogiselta, eikö? Sisällön minimipituudelle ei kuitenkaan ole selkeää reseptiä. Jotkin lähteet ohjeistavat hyvin sijoittuvan englanninkielisen sisällön minimipituudeksi 600-700 sanaa, jotta sisältöön on mahdollista mahduttaa riittävä määrä oleellisia hakusanoja ilman "avainsanojen ahtamista". 300 sanan blogikirjoitukset eivät joka tapauksessa tuo korkeita hakusijoituksia, jollei sisältösi ole täysin kilpailemattomalla alueella.

Maailman suosituimman SEO-työkalupalvelu SEMrushin uusimman tutkimuksen mukaan sisällön pituudella on huomattava merkitys korkeimpien hakutulossijoitusten kannalta. Tutkimuksessa selvitettiin sisällön pituuden merkitystä top 10 hakutuloksissa yli 600 000 eri hakusanalla ympäri maailman. Alla olevasta kuvasta on nähtävissä, miten sisällön pituuden ollessa lyhyt, myös hakusijoitus on alhaisempi. On myös tärkeää huomata, että korkean volyymin hakusanoilla sisällön pituuden merkitys kasvaa entisestään. 

 

Sisällön pituuden merkitys hakukonesijoituksiin SEMrushin tutkimuksen mukaan

Linkit hakukoneoptimoinnissa

Vahva linkkiportfolio on useimmiten elintärkeää, mikäli korkeista hakukonesijoituksista haaveillaan. Tämän väitteen myös Google on useaan otteeseen varmistanut. Linkkiportfoliolla tarkoitan tässä yhteydessä verkkosivujen sekä laadukkaita sisäisiä että ulkoisia linkkejä. Mitä luotettavammalta sivustolta verkkosivusi saa linkin kautta liikennettä, sitä positiivisemmin se vaikuttaa sivustosi hakutuloksiin.

 

Linkkien vaikutus hakukonesijoituksiin liittyy vahvasti sivuston maineen ja brändin arviointiin. Mikäli sivustoasi käytetään lähteenä muissa uskottavissa ja luotettavissa verkkopalveluissa, voi linkkien merkitys korkeimpiin hakukonesijoituksiin ja yleiseen näkyvyyteen olla uskomattoman suuri, jopa ratkaiseva tekijä kilpaileviin verkkopalveluihin ja sisältöihin verrattuna. Uusimpien Googlen päivitysten takia nykyajan linkinrakennus ei ole enää linkkien ostamista, vaihtokauppoja tai oikoteitä onneen, vaan pitkäjänteistä PR:ää, jonka tavoitteena on kasvattaa sivuston luotettavuutta hakukoneiden silmissä käyttäjiä palvellen. Etenkin suuren volyymin kilpailluissa avainsanoissa paluulinkkien (eng. backlink) merkitys on huima. SEMrushin tutkimus osoittaa kuitenkin paluulinkkien merkityksen olevan nähtävissä kaikilla avainsanavolyymeilla. Linkityksissä huomioitavaa ovat myös ankkurilinkit ja niiden laatu, viittaavien verkkodomainien määrä sekä viittaavien IP-osoitteiden määrä. 

 
Linkkien merkitys hakukonesijoituksiin SEMrushin tutkimuksen mukaan

Tekninen hakukoneoptimointi ja indeksointi

Särähtääkö tekninen hakukoneoptimointi heti korvaan? Älä pelästy, sillä kyseessä ei ole ainoastaan superkoodarin vastuulla olevat kryptiset poppaskonstit. Termillä tarkoitetaan aivan normaaleja sivun käytettävyyteen ja löydettävyyteen liittyviä asioita, joita jokainen osaa pienellä opettelulla parantaa ja kunnostaa. Voit lukea lisää aikaisemmasta blogistamme yleisimmistä hakukoneoptimoinnin teknisistä puutteista, jotka tulivat esille sivuiltamme löytyvästä hakukonetestin tuloksista. 

Mutta mistä lähteä liikkeelle teknisessä hakukoneoptimoinnissa? Aloita varmistamalla, että sivustosi löydettävyys on kunnossa. Löydettävyydellä tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että hakukoneiden botit löytävät sivustosi kaikki sivut ja niiden alasivut, jotka halutaan mukaan hakutuloksiin. Varmista löydettävyys XML-sivustokartalla, johon sinun tulisi sisällyttää kaikki sivustosi URL-osoitteet, jotka halutaan hakukoneista löydettävän. Samalla on hyvä tarkistaa, että sivustollasi ei ole vanhentuneita tai rikkinäisiä linkkejä tai muuta hälyttävää. Esimerkiksi 404-virhesivut heikentävät sivustosi hakukonenäkyvyyttä. Tee sen lisäksi pysyvät 301-uudelleenohjaukset sivuille, joiden sijaintia haluat vaihtaa.

Miten teknistä hakukoneoptimointia sitten pääsee tekemään ja toteuttamaan parhaiten? Itse käytämme tekniseen hakukoneoptimointiin useita työkaluja kuten SEMrushia (maksullinen), Googlen omia maksuttomia työkaluja kuten Search Consolea ja Speed Insightsia, sekä esimerkiksi Screaming Frog SEO Spideria, jonka ilmaisversiolla voit tarkastaa 500 sivua sivustoltasi. Lue lisää ilmaisista hakukoneoptimoinnin työkaluista blogistamme ja pääset alkuun. Sivustosi mobiilivalmiuden pääset testaamaan muun muassa Googlen Mobile Friendly -testillä

Hakutulostyytyväisyys

Mozin perustajan Rand Fishkinin mukaan yksi merkittävistä hakukonesijoituksiin vaikuttavista tekijöistä on niin sanottu "Query Satisfaction", jolla tarkoitetaan Googlen tapaa ymmärtää käyttäjien tarpeita hakutuloksille. Mikäli Google huomaa, että hakutuloksista löytyvä verkkosivun sisältö ei ratkaise hakijan ongelmaa tai haun tarkoitusta, sijoittaa se tuloksen matalammalle hakusijoituksissa.

Mitkä tekijät tähän sitten vaikuttavat? Yhtä suoraa vastausta tähän kysymykseen ei suinkaan ole, vaan kokonaisuus muodostuu useammasta pienestä signaalista, jotka viittaavat lopulta hakutulostyytyväisyyteen tai vastaavasti hakutulostyytymättömyyteen. Näihin signaaleihin lukeutuvat muun muassa poistumisprosentti, sivujen näyttökerrat istuntoa kohden ja aika sivustolla. SEMrushin tutkimuksen mukaan sivuston poistumisprosentilla sekä hakutulossijoituksilla on selvä yhteys: mitä matalampi poistumisprosentti, sitä korkeampi hakusijoitus. On kuitenkin muistettava, että suoraan tietylle laskeutumissivustolle (oppaan lataussivu tai muu vastaava) ohjaava mainonta nostaa verkkosivun keskiarvoista poistumisprosenttia, tietyissä tapauksissa jopa merkittävästi. Tämän vuoksi koko sivuston poistumisprosentti vääristyy, mikä on tärkeää huomioida analytiikkaa tarkastellessa. 

 

Poistumisprosentin merkitys hakukonesijoituksiin SEMrushin tutkimuksen mukaan

Avainsanat

Avainsanojen optimointi liittyy vahvasti sisällön optimointiin, josta kerroin blogin alussa. Tutkimusten mukaan yli 75 % top 20 hakutulossivuista sisältää tärkeimpiä avainsanoja sekä otsikossa että leipätekstissä. Googlen mukaan sivun pääotsikko onkin edelleen suurin tekijä sivun ja tehdyn haun oleellisuuden kannalta. Samalla merkittävien avainsanojen olisi hyvä löytyä meta-tekstistä, sekä pienemmistä otsikkoluokista (h2-h6), mikäli avainsanat ovat sivulle oleellisia käyttäjän etsimän kannalta. Metatekstit sen sijaan nostavat tunnetusti sivun klikkausprosenttia, joka on hakusijoitusten kannalta oleellinen tekijä. Metatekstin olemassaolo itsessään ei kuitenkaan auta sivuasi nousemaan ylös hakutulosissa. 

Avainsanojen tiheyden on tiedetty olevan yksi sijoituksiin vaikuttavista tekijöistä. Tutkimusten mukaan avainsanoja tulisi löytyä 1-5 % sisällön kaikista sanoista. Toisin sanoen, 1000 sanan blogissa olisi hyvä olla noin 10-50 avainsanaa. Tässä suosittelisin kuitenkin käyttämään maalaisjärkeä. Hyvän tekstin tulee olla mielenkiintoista, luettavaa ja ymmärrettävää, eikä väkinäinen avainsanojen tunkeminen tekstiin edesauta yhtäkään näistä tavoitteista. 

Verkkotunnuksen laatu hakukonenäkyvyyden kannalta

Verkkotunnusten laatu ja luotettavuus lisäävät hakukonenäkyvyyttä. Domainit ovat uniikkeja, luettavia verkko-osoitteita, jotka koostuvat kolmesta eri osasta. Ylätason domainista (ts. TLD tai domain suffix), domainin nimestä (tai IP-osoitteesta) ja vaihtoehtoisesta ala-domainista. Verkkotunnuksen laatuun vaikuttavat kaikki nämä kolme osa-aluetta. Tässä lyhyt muistilista verkkotunnuksen hakukoneystävällisyyteen:

 • Pidä ylätason domain luotettavana (.com, .fi, .org...) ja vältä epämääräisiä ylätason verkkotunnuksia (.biz, .info...).
 • Sisällytä avainsanoja domainin nimeen vain, jos se on luontevaa.
 • Vältä viivoja sanojen välillä verkkotunnuksessa (esim: harva-marketing). 
 • Käytä subfoldereita subdomainien sijaan (käytä verkkosivu.fi/blogi ja vältä blogi.verkkosivu.fi).
 • Älä käytä numeroita tai yli 15 merkkiä pitkiä sanoja. Käytä luettavia tunnisteita, jotka muistuvat mieleen.

Käyttäjäkokemus

Nyt korvat hörölle, tai pikemminkin silmät tarkkana! Hakukoneoptimoinnilla tai usein muullakaan markkinointitekemisellä ei ole suurta merkitystä, jos verkkopalvelun käyttäjäkokemus on heikko. Miettikää tilanne, että Googlessa tekemäsi haku ja siitä saatu tulos vastaavat lähes täydellisesti etsimääsi asiaa. Linkkiä klikattuasi sivun latautumisessa kestää ikuisuus, teksti ei ole luettavaa mobiililla, sivu ei ole helposti navigoitavissa ja painikkeet ovat liian pieniä, eikä etsimääsi sisältöä meinaa löytyä millään. Väittäisin, että peli on menetetty ja usein matka tyssää jo liian pitkään latausaikaan.

Myös Google on ymmärtänyt tämän ja käyttökokemuksesta on tullut yksi orgaanisiin hakutulossijoituksiin vaikuttava tekijä ("Landing page experience" on ollut tekijänä hakukonemainonnassa jo pitkään). Parhaimmillaan SEO ja UX ovatkin parhaat ystävykset, jotka tukevat toisiaan luoden yhä parempaa käyttökokemusta sivuston vierailijoille. 

Pehmeä ja optimoitu verkkosivu tarkoittaa, että käyttäjät kuluttavat enemmän aikaa verkkosivun kanssa sitoutumiseen ja palaavat sivulle useammin. Hyvä UX-suunnittelu on tärkeää verkkosivukokemuksen kannalta, joka peilautuu parhaimmillaan myös hakutuloksiin sivun luotettavuuden, merkittävyyden ja vaikutusvallan osalta. Hakukonenäkyvyyteen vaikuttavat muun muassa seuraavat käyttäjäkokemuksen osa-alueet:

 • Helppo navigoitavuus
 • Sisäinen linkkirakenne
 • Ei päällekkäistä sisältöä (duplicate content)
 • Oleellinen ja kuvaava sisältö
 • Sivun ulkoasu
 • Mobiiliystävällisyys
 • Muu löydettävyys ja saavutettavuus

Käyttäjäkokemukseen vaikuttaa myös vahvasti jo mainittu sivunopeus, joka tuo näkyvyyttä ja lisää asiakassidonnaisuutta sen ollessa kunnossa. 

Personointi

Viimeinen merkittävä osa-alue, joka vaikuttaa hakutulossijoituksiin on hakukoneiden personointi. Personoinnilla tarkoitetaan esimerkiksi Googlen tapauksessa sen yhä merkittävämpää siirtymistä hakukoneesta kohti "arvauskonetta", joka pyrkii aavistamaan parhaimmat hakutulokset useista tavanomaisista hakukonenäkyvyyskriteereistä huolimatta. Olet varmasti huomannut, että eri sijainnissa, eri laitteilla ja eri aikaan saatat saada ruudullesi täysin eri hakutulokset. Google kehittääkin jatkuvasti personointiominaisuuksiaan, joiden avulla se pyrkii nostamaan hakutulosten kärkeen sivuja, jotka tukevat joko laitteen maantieteellistä sijaintia, hakuhistoriaa tai vuodenaikaa. Tällöin hakukoneoptimoinnin merkitys saattaa jäädä jopa vähäiseksi, sillä Google sivuuttaa osan tärkeistä hakukriteereistä ja nostaa kärkisijoille algoritmin mukaan uusia sivuja, jotka se kokee käyttäjälle sopivimmiksi. 

 

Kuten kerroimme viime viikon blogissamme, Googlella on hallussaan ääretön määrä dataa, ja se osaa analysoida sitä yhä paremmin ja paremmin. Google vertaakin minua, sinua ja kaikkia muita käyttäjiä niihin käyttäjiin, joilla on samankaltainen hakuhistoria, laite, sijainti ja käyttäjäprofiili. Näin hakukone pyrkii päättelemään, mitä haluan mahdollisesti löytää juuri sillä hetkellä. Miksi? Elämme hektisessä maailmassa ja ihmisillä on yhä vähemmän aikaa ja kärsivällisyyttä etsiä tietoa. Näin Google pyrkii tuomaan hakutulosten kärkeen tuloksia mahdollisimman osuvasti, joita ei välttämättä tarvitse edes klikata. Säätiedot, Bitcoinin arvo ja urheilutulokset ilmestyvät ruudulle reaaliaikaisine tietoineen ilman Googlen tarvetta ohjata ihmisiä tietyille sivuille. Näppärää käyttäjille, huono monille verkkosivuille. Personoinnissa piilee toki myös mahdollisuus, joita hyvä hakukoneoptimoija käyttää hyväkseen. Pian yhä useampi vinkkiblogikirjoitus, resepti tai muu etsittävä tieto löytyy hakutulosten kärjestä lyhennelminä, mikäli tekstisisältö on optimoitu vastaamaan juuri kysymykseen kattavasti ja selkeästi. 

Mitä seuraavaksi?

Hienoa! Pääsit blogin loppuun, ja nyt tiedät jo valtavasti hakukoneoptimoinnista sekä hakutulossijoituksista. Varaa nyt itsellesi kalenterista aikaa ja aloita rauhassa kokeilemaan tässä blogissa mainittuja keinoja ja työkaluja hakusijoitusten parantamiseksi. Jos hakukoneoptimointiin ja sijoitusten nostamiseen ei tunnu olevan aikaa (tai kiinnostusta), autamme mielellämme

Suosittelen tekemään myös maksuttoman testin alla olevasta painikkeesta. Kevyt SEO-testi kertoo sinulle, kuinka hyvin verkkosivusi vastaa Googlen vaatimuksia hakukonenäkyvyyden osalta. Voit varata minulta myös maksuttoman markkinointikonsultaation, jos haluat keskustella yrityksesi hakukoneoptimoinnista tai mahdollisesti muistakin digitaaliseen markkinointiin liittyvistä asioista. Hyviä optimointihetkiä!

Testaa sivustosi hakukoneoptimointi