Läkähdytkö tekemiseesi vai uskallatko ostaa markkinointipalveluita yritykselle?

Läkähdytkö tekemiseesi vai uskallatko ostaa markkinointipalveluita yritykselle?

Yhä useampi kasvuyritys ja markkinointipäättäjä turvautuu markkinoinnin konseptoinnissa, suunnittelussa ja toteutuksissa ostopalveluihin tai ulkoistuksiin. Kotoisasti ilmaistuna: "käyttää toimiston apua". Tämä on hyvä asia, sillä omat kädet eivät yleensä riitä kaiken tekemiseen ja ulkopuolisten spesialistien tarjoilemasta näkökulmasta on paljon apua ja tukea omalle tekemiselle, etenkin päätöksenteolle ja strategisille valinnoille.

Kuten moni asiakkaani on todennut, omat aikaresurssit ovat jatkuvasti tiukilla ja tekemistä tuntuu olevan enemmän, kuin mitä yksi ihminen tai tiimi pystyy hoitamaan. Kasvuyrityksessä odotukset harvoin ainakaan madaltuvat. Toiminta laajenee kaikilla tasoilla ja tarvitaan arkisen tekemisen rinnalle strategisen ja konseptitason markkinointia. Ammattitaitoaan ja jaksamistaan kunnioittava markkinointipäättäjä haluaa ohjata omaa työaikaansa ylätason asioihin lillukanvarsien sijaan, ja moni pyrkii hankkimaan monet suunnittelu- ja toteutuspalvelut kumppaneilta. Näin varmistetaan myös riittävän syvällinen erityisosaaminen eri osa-alueilla, mutta samalla kyse on skaalattavuudesta. Nopeasti kasvavan yrityksen markkinointipäättäjän vastuulla eivät voi olla kaikki markkinoinnin osa-alueet ja tasot.

Kasvuyrityksessä markkinoinnin kannalta keskeistä on osata luoda ja ylläpitää johtamisjärjestelmää, kehittää sisäistä yhteistyötä, sitouttaa luotettava partneriverkosto sekä siirtyä mutupohjaisesta tekemisestä datapohjaiseen. Silti luovuudelle, intuitiolle ja bisnesvaistoille on jäätävä tilaa! Ennen kaikkea on osattava uusiutua ja kysyä rohkeasti ääneen itseltään ja kollegoiltaan, miten strateginen markkinointiosaaminen voi auttaa meitä saavuttamaan liiketoiminnan tavoitteemme? 

Markkinointipäättäjä tarvitsee aikaa ylätasolla tapahtuvaan ajatteluun ja näkemyksen ottamiseen mutta yhtä lailla myös priorisointiin, fokuksen löytämiseen, konsepteihin, osaamisen kehittämiseen sekä käytännön tekemisen tehokkaaseen organisointiin. Oman näkemyksen ja päätöksien haastaminen tuoreilla silmillä ei ole koskaan huono vaihtoehto ja varmasti yksi keskeisimmistä syistä käyttää kumppaneiden apua. Keskittyminen olennaiseen on menestyksen avain monessa, eikä markkinointi tee poikkeusta. Kaikkea ei voi eikä pidä tehdä itse, eikä itse tekemistä kannata pitää synonyyminä sille, että asiat tehtäisiin paremmin tai kustannustehokkaammin. Monesti tilanne on toisin päin. 

Taktista vai strategista - tunnista nämä kaksi markkinoinnin tasoa 

On kaksi täysin eri asiaa toteuttaa taktista markkinointia päivittäisellä tasolla kuin esimerkiksi kehittää, konseptoida ja tehostaa nopeasti kasvavan pk-yrityksen koko markkinointiprosessia luoden samalla rajapintaa yrityksen muihin toimintoihin. Monesti pinnan alla on menossa markkinoinnin arvostuksen nostamiseen tähtäävät sisäiset lobbaushankkeet, jotka nekin ottavat energiaa ja aikaa. Tähän päälle markkinointiteknologiahanke (esimerkiksi automaation käyttöönotto tai CRM-järjestelmän integraatio olemassa olevaan markkinointi-infraan, tai toisin päin) sekä palvelulaajennus lanseerauksineen ja jatkuvat sisäiset koulutukset, joutuu nopeinkin markkinointipäällikkö sykkimään aropupun lailla - ja silti osa jää tekemättä tai tulee hoidettua "sinne päin". Joskus taas ihmiset uupuvat, ennen kuin projektit saadaan maaliin. 

Tällainen tekeminen ei ole kivaa, eikä se johda tehokkaaseen lopputulokseen pitkällä aikavälillä. Tulee tehtyä virheitä, motivaatio katoaa ja hoitamattomat asiat näkyvät asiakkaalle.

Ostaminen helpottuu, kun asetat ensin selkeät tavoitteet itsellesi sekä uskallat kysyä miksi

Toimittuani viimeiset kaksi vuotta Pohjoismaiden johtavassa nuoriin ammattilaisiin erikoistuneessa rekrytointiyhtiössä Academic Workillä markkinointijohtajana, niin sanotusti ostajan puolella pöytää, olen saanut pyöritellä markkinointi- ja viestintäpalveluiden hankintaprosessia sekä päässäni että kollegoideni kanssa. Olen yhtä varmempi siitä, että hyvin harvoin ostamisessa on kyse riskintunteesta tai epävarmuudesta kumppanin suuntaan, vaan ihan itsestäni. Partnereiden kartoittaminen ja päättäminen tuntuu kovin riskaabelilta, koska en välillä en itsekään tiedä, mitä haluan. Tai ehkä tiedän mitä haluan mutta minulle ei ole täysin selkee polku, jossa saavutan tavoitteeni. Suurin oston este tuntuu olevan siis oma tietämättömyys tai tavoitteiden puute. On niin paljon, mitä pitäisi saada aikaiseksi ja lopulta niin vähän, mihin oikeasti ehtii syvällisesti paneutua. Ja tässähän ne partnerit nimenomaan voisivat auttaa, koska he katsovat tekemistäni tuorein silmin, eivätkä ole liian solmussa arjessani.  

Hyvä kumppanit ovat kuin kompassi, kartta ja kokenut kaveri tuntemattomassa metsässä. Oikean polun valinta on helppoa niiden kanssa, eikä pidä sortua arvailemaan tai kokeilemaan. Toki niinkin löytää perille, mutta aikaa ja energiaa se vie - tai saattaa joutua suden suuhun.

Kumppaneiden johtaminen on  markkinointipäällikölle tärkeä työtehtävä

Markkinointipalvelusegmentti on erittäin laaja. Alalle tulee jatkuvasti uusia tekijöitä, kun esimerkiksi nykyisten markkinointitoimistojen avainhenkilöiden päättävät perustaa oman bisneksen tai entiset markkinointipalveluiden ostajat lähtevät konsulttibisnekseen. Myös pienikokoiset toimijat fuusioituvat, ja muualta Pohjoismaista sekä Euroopasta vyöryy Suomeen kansainvälisten toimijoiden yksiköitä tai tytäryhtiöitä. Freelancerit yhdistävät voimansa partneruusverkostoiksi ja kollektiiveiksi, mikä myös muuttaa palveluympäristöä.

Markkinointipäättäjänä löydät pelkästään hakukoneella tai kaverilta kysymällä kymmeniä erilaisia "toimistoja" - digitoimistoja, pr- ja vaikutustoimistoja, muotoilutoimistoja, tuotantotoimistoja sekä lukuisia muita yhteenliittymiä tai freelancereita, jotka toimivat joko markkinoinnin, myynnin, viestinnän tai business designin rajapinnassa ja lupaavat auttaa sinua ja yritystäsi menestymään ja saavuttamaan tavoitteesi. Mikäli toimit suuremman konsernin maamarkkinoinnissa, kuten minä toimin tällä hetkellä, ja markkinoinnin kehitystä johdetaan keskitetysti jostain, ovat auttavat kätesi yleensä toisessa maassa ja paikallisten partnereiden käyttö usein välttämätöntä. Monissa organisaatioissa kumppanit pitää hyväksyttää erikseen konsernimarkkinoinnissa, mikä harvoin on agileinta tekemistä. 

Hankkimalla hyviä partnereita, hankit mielenrauhaa

Vaikka projektit tulisi tehtyä ja asiat hoidettua, ainakaan itselleni ostajan roolissa se ei riitä. Etsin ennen kaikkea kumppaneiltani mielenrauhaa. Sitä harva toimisto minulle myy, mutta sitä haluaisin ostaa ja siitä olen valmis maksamaan. Jo muutaman eniten aikaa kuluttavan markkinointipalvelun hankinta samalta toimistolta (ja samalta yhteyshenkilöltä) säästää valtavasti aikaani ja vähentää partnereiden ohjaukseen ja johtamiseen käytettyä aikaa, niin sanottua rutiinityötä. Tästä ajatuksesta Harvan liiketoiminta on aikoinaan syntynyt: mitä jos pystyisimme tarjoamaan saumattomasti strategiseen markkinointiin ja brändirakentamiseen, digitaaliseen markkinointiin sekä h2h-kohtaamisiin liittyvät palvelut niille asiakkaille, jotka joka tapauksessa tarvitsevat näitä kaikkia ja joilla omat resurssit ovat rajoitettu niin tekemisen kuin johtamisen suhteen? Uskon siihen, että markkinointipäättäjän ajankäyttö kannattaa suunnata suunnittelu- ja päätöstasolla tapahtuvaan tekemiseen, ei esimerkiksi käyntikorttien taittamiseen tai asiakastapahtuman cateringin miettimiseen tai yksittäisten projektien rutiininomaiseen projektinhallintaan. Monessa nopeasti kasvavassa organisaatiossa ei ole välttämättä ollut aiemmin tarve miettiä markkinointia strategisessa mittakaavassa, vaan aika on menny käytännön markkinoinnin toteuttamiseen ja markkinoinnin tehtäviä ovat saattaneet hoitaa niin myynti, muu liiketoimintajohto kuin harjoittelijatkin.

On  hyvin luonnollista, että markkinoinnin toimintamallit hakevat kasvuyrityksessä muotoaan.

Harvan riveissä vaikuttaessani koen suurta iloa siitä, että voin auttaa asiakkaita muotoilemaan markkinointiprosessiaan yrityksen liiketoiminnan ja toimintaympäristön mahdollisimman hyvin huomioivaksi ja näin ollen mahdollistaa tulevaisuuden kilpailukyvyn säilymisen ja menestyksen. Kokemukseni perusteella uskon myös siihen, että kasvuyrityksen markkinoinnista saadaan parhaat tehot irti, kun konseptointia, markkinointiprosessin parantamista, markkinoinnin tehokkuuden luotausta, suunnitteluprosessin ohjausta, sisäisen yhteistyön kehittämistä sekä budjetointia ja raportointia johdon kanssa (tai johdolle) tehdään päällikkötasolla ja rutiinitoteutukset tai niin sanottu vaativa erityisosaaminen hankitaan osaavilta kumppaneilta. Tämän päivän muuttuvassa markkinointimaailmassa tarvitaan partnereita, joihin voi luottaa ja jotka auttavat säilyttämään mielenrauhan myös kovimman kasvun kaudella tai pulssin lähennellessä 200.

Tsemppiä ja rohkeutta partnereiden kartoittamiseen ja palveluiden ostamiseen! Jos asia jäi mietityttämään, varaa meiltä maksuton markkinointikonsultaatio!

Varaa 30 minuutin maksuton markkinointikonsultaatio  Saat vinkkejä ja ideoita yrityksesi markkinointiin. Varaa juttutuokio

Päivi Lehtonen, Academic Workin vieraileva markkinointijohtaja ja Harvan perustaja-osakas