Kysely paljasti puutteita virtuaalitapahtumien mittaamisessa

Kysely paljasti puutteita virtuaalitapahtumien mittaamisessa

Virtuaalitapahtumia tehdään enemmän kuin koskaan, ja oikein toteutettuina ne voivatkin olla erittäin tuloksellinen osa yrityksen markkinointistrategiaa. Toteutimme syksyllä 2021 markkinointi- ja tapahtuma-alan ammattilaisille  kysely virtuaalitapahtumien järjestämisestä. Tulokset kertoivat karua kieltään siitä, ettei yrityksissä tiedetä, vastaavatko heidän pitämiensä virtuaalitapahtumien tulokset asetettuja tavoitteita. 

Kyselyyn vastasi 246 ammattilaista

Kysely tehtiin elo-lokakuussa 2021, ja sillä pyrittiin selvittämään virtuaali- ja hybriditapahtumien nykytilannetta, potentiaalia ja tulevaisuutta. Kyselyn kohderyhmäksi valikoitiin tapahtumista, markkinoinnista ja viestinnästä, myynnistä, henkilöstöhallinnosta ja johtotehtävistä kiinnostuneita henkilöitä. Kyselyyn vastasi 246 henkilöä, joista kaikilla oli kokemusta virtuaalitapahtumista ja valtaosa oli ollut niitä järjestämässä. Vastaajajoukossa oli laajasti mukana eri kokoisia organisaatioita. 

Tuloksissa korostuu mittaamisen epävarmuus ja strategisen suunnittelun puute

Kyselyn tulokset kertoivat valitettavan selkeästi, että virtuaalitapahtumien tavoitteellinen hyödyntäminen osana markkinointi- ja myyntistrategiaa ontuu. Kyselyyn vastanneista 37 % ei osannut sanoa, vastasivatko virtuaalitapahtuman tulokset asetettuja tavoitteita, mikä kertoo siitä, ettei tapahtumasuunnittelua ja -tavoitteita tai onnistumisen mittareita ja datan keräämistä ole ajateltu riittävästi. Alle 15 % osasi sanoa varmaksi, että virtuaalitapahtumalle oli laskettu tuottoprosentti eli ROI.

Huolellinen suunnittelu ja selkeät mittarit varmistavat, että  tapahtuman tuloksellisuutta voidaan ylipäänsä mitata. 66 % vastanneista kertoi hyödyntäneensä toteutuneen virtuaalitapahtuman sisältöjä osana myyntiä ja markkinointia, mutta vain noin 50 % kertoi virtuaalitapahtuman hyödyntämisen olleen strategista. 

Virtuaalitapahtumat ovat tulleet jäädäkseen

Virtuaalitapahtumien kiistattomaksi hyödyksi nousi tavoitettavuus, skaalattavuus yli maakohtaisten rajojen, oman porukan osallistaminen matkustusajan poistuessa, lähes rajaton osallistujakapasiteetti ja osallistumisen helppous. Selkeä enemmistö vastaajista uskoi virtuaalitapahtumien merkityksen kasvavan tulevaisuudessa. 

Virtuaalitapahtumat ovat tulleet jäädäkseen. Voittajia ovat ne, jotka osaavat hyödyntää virtuaali- ja hydritapahtumia osana kokonaismarkkinointia ja myyntiä sekä ymmärtävät niiden ainutlaatuisen roolin kohderyhmien osto- ja hankintapolulla olipa kyse b2b-asiakkaista tai vaikkapa työnhakijoista.

Onnistunut

Virtuaalitapahtumilla voidaan tavoittaa suuri joukko potentiaalisia asiakkaita skaalattavasti ja helposti, mutta ilman tavoitteiden asentantaa ja kunnollista mittaamista tekeminen jää helposti puuhasteluksi.

Viisi tärkeintä vinkkiämme virtuaalitapahtuman onnistumiseen ovat:

  1. Aseta tapahtumallesi tavoitteet.
  2. Mieti relevantit mittarit.
  3. Ota virtuaalitapahtumat osaksi markkinointistrategiaasi.
  4. Hyödynnä sisältöä muussa markkinoinnissasi.
  5. Mittaa virtuaalitapahtuman ROI.

Lue raporttimme ja tarkemmat vinkkimme onnistuneeseen virtuaalitapahtumaan.

Lue raportti