5 yleisintä promootiotyyppiä

5 yleisintä promootiotyyppiä

Promootio on erinomainen tapa kasvattaa tuotteen, palvelun tai koko yrityksen tunnettuutta ja myyntiä. Ammattimainen promoottori on erinomainen brändilähettiläs. Tuotteisiin ja brändiin koulutettu promoottori pystyy vastaamaan asiakkaiden kysymyksiin ja tarjoamaan mieleenjäävän kosketuspisteen brändin kanssa. Tärkeä tavoite on myös myynnin kasvu!

Mitä kuitenkin pitää ottaa huomioon, kun promootioita lähdetään toteuttamaan?

Ensimmäisenä katsotaan minkälaisesta tuotteesta on kyse ja millaisia tavoitteita sen markkinointiin liittyy. Samalla pohditaan budjettihaarukka, jolla on tarkoitus edetä. Se määrittelee mm. toteutuksen laajuutta, promopäivien kestoa ja panostuksia promootion sisältöön. Olennaista on myös suunnitella, missä promootio järjestetään. Usein promoissa mennään tuote edellä: millainen tuote, mikä on sen käyttötilanne ja mistä tuotteen kohdeyleisö on tavoitettavissa. 

Promootiotyypeissä vain taivas on rajana. Mitä enemmän budjettia on käytettävissä, sen näyttävämpi ja kokonaisvaltaisempi promootio voidaan toteuttaa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö myös pienen budjetin promootioratkaisut voi olla näyttäviä - päinvastoin. Olennaista on käyttää budjetti tehokkaasti ja saada aikaan mahdollisemman suuret vaikutukset. Harvan harjaantunut silmä, kokemus kymmenistä tuhansista promopäivistä ja pitkän linjan ammattilaiset osaavat auttaa, olipa kyseessä suuri tai pieni kokonaisuus. 

Asiat promootiopisteen tai liikkuvan promootion suunnittelusta promoottoreiden työvaatteisiin ja give awayhin kannattaa jättää ammattilaisten vastuulle. Näin koko promootion elinkaari saadaan hoidettua vaivattomasti, ja samalla varmistetaan paras mahdollinen laatu ja lopputulokset.  

Yleisimmät promootiotyypit: 

Maistatus:

Maistatusta tehdään tavallisimmin myymälöissä, joissa tuotetta on myynnissä ja tuotetta pyritään myymään mukaan. Näitä voidaan toteuttaa B2B-puolella myös erilaisissa yritysten tapahtumissa. Maistatuksen, kuten muidenkin promootioiden osalta, on tärkeää olla siellä missä kohdeyleisöä on runsaasti. Paikkoina käyvät myymälöiden lisäksi erittäin hyvin erilaiset tapahtumat ja messut. Mikäli kyseessä on uutuustuote tai lanseeraus, pyritään promootion ajankohta valitsemaan niin, että promootiot ovat osa markkinoinnin ja myyntiponnistusten kokonaisuutta. 

Maistatuksessa promootiopisteen tulee olla näyttävä ja hyvin brändätty. Pitkän linjan promootioammattilaisena Harva ja harvalaiset osaavat jo ottaa pienimmätkin nyanssit huomioon, sijoittelusta aina kylmäketjun ylläpitämiseen. Me pidämme huolen, että promootipiste on kaikkien säädösten mukainen ja työntekijälle toimiva, jotta maistattaminen on nopeaa ja helppoa. Promootiokumppanina me hoidamme kaiken järjestelyn, kuljetuksesta promootiopisteen kasaamiseen, promoottorin työhön ja pisteen purkamiseen sekä jälkiraportoimiseen. Asiakas voi vain nauttia promootion tuloksista.

Tuotejakelu

Tuotejakelu, kuten muutkin promootiot, ovat parhaillaan paikoissa, joissa ihmisiä liikkuu paljon. Mikäli kyseessä on esimerkiksi hyvin aamiaiseksi sopiva tuote, on juna-asemat oivallinen paikka tavoittaa massoittain liikkeellä olevia ihmisiä. Tuotejakelupromootiot toimivat messuilla erityisen hyvin, sillä oikea kohdeyleisö on valmiiksi paikalla. Samalla ajatuksella myös kauppakeskukset ovat erinomaisia lokaatioita tuotteiden jakamiselle, sillä niistä trafiikkia löytyy runsaasti. Etenkin kauppakeskuspromootioiden yhteydessä on hyvä ottaa huomioon se, että promottavaa tuotetta olisi ostettavissa jostain lähellä olevista liikkeistä.

Tuotejakelun arvo asiakkaalle on nimenomaan tunnettuuden kasvattaminen sekä kokeilun aikaansaaminen. Positiivinen kohtaaminen brändin kanssa ja tuotteeseen tutustuminen madaltavat tutkitusti kynnystä ensimmäiseen ostokertaan. Jos tunnettuutta halutaan kasvattaa entisestään, voi myös promootioissa käyttää jo muualla niin tutuksitullutta vaikuttajamarkkinointia. Harva lähtee vaikuttajamarkkinoinnin hengessä tunnettujen tubettajien kanssa promoamaan OB:n tuotejakelupromootiota toukokuussa!

Myyntipromootio

Myyntipromootiossa nimensä mukaisesti myydään tuotetta tai palvelua. Myyntipromon voidaan sanoa olevan onnistunut, kun se on maksanut kulunsa välittömästi takaisin. Parhaimmillaan myyntimäärät on moninkertaiset tavallisen päivän menekkiin verrattuna, ja tuote on päätynyt myös lukuisten uusien ostajien tietoisuuteen. Myyntipromootioita käytetään paljon mm. elektroniikka- ja kosmetiikkapuolella, jossa asiantuntija-myyjä auttaa asiakasta valitsemaan juuri kyseisen brändin tuotteen.  Myös liikkuvia myyntipromoja tai myyntikiertueita toteutetaan. 

Myyntipromootio on erinomainen tapa tutustuttaa asiakkaita brändiin.

Tapahtumapromootio:

Promootiot sopivat lähes minkä tahansa kokoiseen tapahtumaan. Kyseessä ei tarvitse olla koko Helsingin Messukeskuksen väenpaljoudella täyttävät, viikonlopun kestävät messuhulinat, vaan kyseessä voi olla esimerkiksi brändin järjestämä VIP-ilta tai vaikka paikallinen pienempi urheilutapahtuma. Myös oppilaitospromootiot ja rekrytointipromootiot ovat erityisen kysyttyjä, sillä yrityksillä on haasteita etenkin korkeakoulutettujen ammattilaisten rekrytoinneissa. Heidät tavoitetaan opintojen alkuvaiheessa hyvin oppilaitoksista ja ainejärjestö- ja kiltatapahtumista.Suosittuja ovat myös erilaiset perhetapahtumat ja harrastustapahtumat.

Mitä kauemmaksi mennään suurista kaupungeista, sitä pienempiä tapahtumat tyypillisesti ovat, mutta se ei ole ongelma. Olennaista on paitsi kävijämäärä, myös promootion suhteellinen näkyvyys muiden kilpailevien huomion herättäjien joukossa. Monesti rajatusta tapahtumakävijämäärästä tavoitetaan juuri halutut henkilöt, jolloin kohderyhmäprofiili tukee pieneen tapahtumaan menemistä. Lisäksi Harva pyrkii kaikin tavoin edistämään promon tehokkuutta hyvällä esimarkkinoillilla ja kannustamaan brändejä kannustamaan myös omia jakeluverkoston jäseniään.

Mahdollisuudet tapahtumapromootioiden kanssa ovat likimain myös yhtä rajattomat, kuin muissa promootiotyypeissä.

Lentokenttäpromootio:

Lentokenttäpromootio mahdollistaa myös paitsi paikallisten myös kansainvälisten kohderyhmien tavoittamisen. Tähän promootioon ei tyypillisesti mennä vain yksi tuote edellä, vaan otetaan myös laajempi tavoitettava kohderyhmä huomioon. Promootioita toteutetaan usein isommalle tuoteryhmälle tai yritysbrändille yksittäisen tuotepromootion sijaan.  

Jotta lentokenttäpromootio voidaan järjestää, tarvitaan siihen erikseen koulutus ja luvat Finnavialta. Me Harvalla järjestämme lentokenttäpromootioita yli kymmenen vuoden kokemuksella, joten käytännön toteutus luvista promootiopisteen rakentamiseen käy meiltä varmoin ottein.

Lentokenttäpromootiot sijoittuvat tyypillisesti portille 28 ja ovat kestoltaan noin kuukauden. Ammattitaitoiset, koulutetut promoottorimme ovat paikalla aamuviidestä iltakahdeksaan, ja tiedämme erittäin hyvin lentokentän asiakassyklit ja -virrat. Näin lentokenttäpromootiosta voi tulla brändin kosketuspisteiden kruununjalokivi!

 

Kiinnostaisiko promootion järjestäminen? Ota meihin yhteyttä asian tiimoilta!

 New Call-to-action